top of page

Start onderzoek naar de impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met LVB

Begin september zijn we gestart met het opzetten van het onderzoek naar de impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden voor professionals en gemeenten. Hiervoor wordt gekeken naar:

  • In hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd;

  • De impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid.

Academische werkplaats Sterker op eigen benen werkt in samenwerking met AMPHI, GGD Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Midden, MEE Gelderse Poort en Pharos aan het opzetten van dit onderzoek.

Ontwikkelen vragenlijst

Op basis van de vragenlijst van het RIVM en de GGD die de invloed van de coronamaatregelen meet, wordt een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. In samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen wordt de vragenlijst herschreven waardoor deze beter aansluit op de doelgroep. De vragenlijst wordt via het, speciaal voor de doelgroep ontwikkelde, platform Crowdience aangeboden. Hierdoor wordt het invullen van de vragenlijst voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk gemaakt. De vragenlijst wordt de komende anderhalf jaar drie keer uitgezet onder de doelgroep.

Doe mee!

In november kan de vragenlijst voor het eerst ingevuld worden. De vragenlijst kan zelfstandig online ingevuld worden of samen met een ondersteuner (interviewer). We zijn hiervoor opzoek naar zoveel mogelijk organisaties die willen bijdragen aan het onderzoek door bijvoorbeeld de vragenlijst onder hun cliënten uit te zetten. We komen binnenkort terug met meer informatie en laten weten hoe je mee kunt doen. Vind je het leuk om alvast mee te denken? Neem dan contact op met een van de onderzoekers anouk.menko@radboudumc.nl of monique.koks-leensen@radboudumc.nl.


Comments


bottom of page