Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de academische werkplaats vindt plaats bij de leerstoel Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij inclusief onderzoek zijn ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking werkzaam als co-onderzoeker.

Eerste Onderzoekslijn

In de eerste onderzoekslijn staan mensen met een verstandelijke beperking centraal. Elk onderzoek is erop gericht inzicht te krijgen in mechanismen achter de complexiteit van gezondheids-problemen gedurende de levensloop van mensen met een beperking.

Tweede Onderzoekslijn

De tweede onderzoekslijn richt zich op gezondheidssystemen en onderzoek naar beleid rondom gezondheid en geneeskunde binnen zorginstellingen. Doel is om inzicht te krijgen in gezondheidsachterstand en gezondheidsongelijkheid bij mensen met een verstandelijke beperking.

Onderzoeksmethoden

In de huidige projecten van de academische werkplaats worden diverse onderzoeksmethoden gebruikt. Zogenaamd 'inclusief onderzoek'; het samenwerken met co-onderzoekers die ervaringsdeskundigheid hebben en zelf verstandelijk beperkt zijn, vormt een belangrijke peiler. Lees meer over alle onderzoeksmethoden.

 

Afgeronde onderzoeken

Deel uw onderzoeksvraag

met Academische werkplaats Sterker op eigen benen

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek levert kennis op die u helpt om uw cliënten goede zorg en begeleiding te geven, volgens de laatste inzichten. Het is noodzakelijk dat de onderzoeken die gedaan worden, afgestemd zijn op vragen die leven in de praktijk. Daar kunt u bij helpen! Vertel ons welke onderzoeksvraag* u graag beantwoord wilt hebben. Wij verzamelen alle vragen en zetten de meest prikkelende vragen door naar onze wetenschappers. Over het proces en de uitkomsten houden we u via de nieuwspagina van deze website op de hoogte.

*Niet elke onderzoeksvraag is geschikt om wetenschappelijk onderzoek te doen. Sommige vragen vereisen een meer praktisch/praktijk-onderzoek. 

Dank voor uw bericht