top of page

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de academische werkplaats vindt plaats bij de leerstoel Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde bij het Radboudumc. Bij inclusief onderzoek zijn ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking werkzaam als co-onderzoeker.

Gezamenlijk
gezondheid & 
gezondheidszorg
verbeteren

Naast onderwijs aan zorgprofessionals en cliëntenzorg is wetenschappelijk onderzoek één van de drie kernactiviteiten van academische werkplaats Sterker op eigen benen. Dat onderzoek doen we samen met de doelgroep en de zorgpraktijk. Onderzoek begint en eindigt immers in de praktijk. Wetenschap bewijst zichzelf met het succes van helpende instrumenten en innovaties, geboren uit reële vraagstukken. Iedereen heeft een rol. En samen zijn we van betekenis in het leven van kwetsbare mensen. Daarom doen we onderzoek dat ons inzicht geeft waar de gezondheidsachterstand en -ongelijkheid vandaan komt bij mensen met een verstandelijke beperking. Die inzichten delen we in -en met de zorgpraktijk- zodat we samen de gezondheidszorg voor deze doelgroep kunnen verbeteren.

Lopende onderzoeken
Speerpunen en onderzoeksthema's

Onze speerpunten & onderzoeksthema's

Vrouw maakt salade

Gezondheidsbevordering door een gezonde leefstijl en omgeving. 

Teamwerk

De academische werkplaats als platform.

doktersbezoek

Inzet van de expertise van de AVG-arts in de medische zorg.

Elleboog groeten

COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking: opzet van online registratiedatabase. 

Publiek en Docent

Kennismaking met behoeften van mensen met een verstandelijke beperking en wat nodig is voor persoonsgerichte zorg. 

Vriendelijk gesprek

Borgen van inclusief onderzoek en begrijpelijke communicatie. 

bottom of page