top of page
soeb_header website.jpg

academische werkplaats

Wetenschappelijk onderzoek,
praktijk en onderwijs

Samen met zorgorganisaties verbeteren wij de (dagelijkse) gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsachterstand en -ongelijkheid, het inzetten van de expertise van de arts verstandelijk gehandicapten in de praktijk en middels onderwijs aan zorgprofessionals en geneeskunde studenten.

Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek
over gezondheid

De academische werkplaats onderzoekt praktische, maar ook meer complexe vraagstukken rondom de gezondheid en het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking.

Hoe kunnen we mensen aanzetten tot meer beweging? Hoe komt het dat mensen met een verstandelijke beperking vaker een gezondheids-achterstand hebben? 

Uniek is de samenwerking met ervaringsdeskundigen: mensen met een verstandelijke beperking zijn werkzaam bij de academische werkplaats en hebben een aanstelling als co-onderzoeker.

De AVG-praktijk
voor
mensen met beperking

Uniek in de regio Nijmegen is het spreekuur speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze artsen voor verstandelijk gehandicapten (Arts VG) kennen de specifieke gezondheids-vraagstukken waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken krijgen.


Het spreekuur voor mensen met een beperking is geen vervanging voor de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. Een doorverwijzing is altijd noodzakelijk.

Daarnaast worden onze Artsen VG  ook ter consultatie gevraagd in het ziekenhuis.

Onderwijs
aan
artsen & professionals

De academische werkplaats laat studenten geneeskunde, artsen en andere zorgprofessionals kennis maken met mensen met een verstandelijke beperking en hun specifieke behoeften met betrekking tot gezondheidszorg. 

In elk studiejaar verzorgen we onderwijs in de vorm van werkgroepen en hoorcolleges. Ook worden door ons team bij- en nascholingen gedaan voor bijvoorbeeld huisartsen.


Voor studenten geneeskunde is er de mogelijkheid om een masterscriptie te schrijven of een wetenschappelijke stage te doen bij de academische werkplaats.

Gezondheid naar een hoger level

De samenwerkingspartners binnen de academische werkplaats streven naar de best mogelijke gezondheid en geneeskunde voor hun cliënten met een verstandelijke beperking. Om dit te kunnen bewerkstelligen slaan zij de handen ineen en werken zij samen om innovatieve kennis en tools te ontwikkelen. Ook úw zorginstelling kan samenwerkingspartner worden.

Het Radboudumc brengt met de leerstoel 'Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking' een belangrijke wetenschappelijke bijdrage

Kennis wordt omgezet in praktische, bruikbare producten
 voor begeleiders en thuisfronten van mensen met een beperking
 

Inclusief onderzoek: Mensen met een beperking worden expliciet betrokken en werken mee op de academische werkplaats 

De academische werkplaats
heeft een internationale voortrekkersrol in gezondheidsonderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking

Alle samenwerkingspartners
stellen middelen beschikbaar, faciliteren de uitvoer van het onderzoek en zijn betrokken bij het bepalen van de onderzoeksonderwerpen
 

Primeurs in zorginnovatie door het koppelen van wetenschap en elkaars kennis en ervaring

“Inclusief onderzoek is een van onze belangrijkste handelskenmerken. De cliënt meenemen in onderzoek dwingt ons om begrijpelijke taal te spreken en altijd de praktijk van alledag in ons achterhoofd te houden.”

Professor Geraline Leusink - directeur Sterker op eigen benen

bottom of page