top of page

Spreekuur van de AVG-praktijk Nijmegen

voor mensen met een verstandelijke beperking

Wanneer naar de AVG-praktijk?

Voor de meeste medische zorg kunnen mensen met een verstandelijke beperking heel goed bij hun eigen huisarts terecht, maar soms is het verstandig een arts Verstandelijk Gehandicapten (VG) te consulteren. De arts VG is gewend om met mensen met een verstandelijke beperking om te gaan, weet waar hij of zij op moet letten, kan goed luisteren, heeft meer tijd voor de cliënt, herkent patronen en problemen eerder en kan zorgvuldig advies geven. Naar aanleiding van de vragen van de cliënt, ouders/verzorgers of diens huisarts, brengt de arts VG advies uit aan de eigen huisarts van de cliënt.

Het spreekuur van de AVG-praktijk is laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen. Een consult aanvragen kan als er bijvoorbeeld problemen zijn rondom eten of drinken, epilepsie, gedrag, onbegrepen klachten, communicatie of syndroomgebonden medische problematiek. De arts VG is geen vervanging van de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. Hij of zij zal na het consult verslag uitbrengen aan de eigen huisarts. 

 

De AVG-praktijk is gekoppeld aan het  Universitair Gezondheids Centrum Heyendael en verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Er wordt nauw samengewerkt met Behandelcentrum Nijmegen, het Expertisecentrum van Driestroom en het Radboudumc. 

AVG-Praktijk (1).png
UGC_logo_RGB.jpg

Verwijzing noodzakelijk

Voor een bezoek aan de AVG-praktijk is een verwijzing van de eigen huisarts nodig. Dit kan via Zorgdomein. 

Voor het bezoek aan de AVG-praktijk geldt hetzelfde als bij een bezoek aan een andere medisch specialist in het ziekenhuis. De ziektekosten verzekering vergoedt het bezoek. Mocht u uw eigen risico nog niet opgebruikt hebben dan zal hier aanspraak op gemaakt worden.

Arts die Digitale Tablet

Blog

Lees hier de blogs van onze AVG-artsen. 

 

Schrijven met hand

De afspraak

Als de verwijzing van de huisarts is ontvangen, wordt u als cliënt, ouder of begeleider gebeld voor het maken van een afspraak. Voor een nieuwe cliënt reserveert de AVG-praktijk een uur voor een controle van 30 minuten. 

Download de brochure 

Wandklok

Contact

Gerard van Swietenlaan 3 

6525 GB Nijmegen

info@avgpraktijknijmegen.nl

 

024 - 3094888

Een afspraak en

doorverwijzing zijn

noodzakelijk.

Telefoongesprek

De AVG-praktijk

De praktijk waar het spreekuur zich bevindt is gevestigd op het terrein van het Radboudumc (UGC Heyendael). Meer informatie over het gezondheidscentrum is hier te vinden. 

Hands-holding-a-Map

Filmpje AVG-praktijk

bottom of page