Spreekuur van de AVG-praktijk Nijmegen

voor mensen met een verstandelijke beperking

Wanneer naar de AVG-praktijk?

Voor de meeste medische zorg kunnen mensen met een verstandelijke beperking heel goed bij hun eigen huisarts terecht, maar soms is het verstandig een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) te consulteren. De AVG is gewend om met mensen met een verstandelijke beperking om te gaan, weet waar hij of zij op moet letten, kan goed luisteren, heeft meer tijd voor de cliënt, herkent patronen en problemen eerder en kan zorgvuldig advies geven. Naar aanleiding van de vragen van de client, ouders/verzorgers of diens huisarts, brengt de AVG advies uit aan de eigen huisarts van de cliënt.

Het spreekuur van de AVG-praktijk is laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen. Een consult aanvragen kan als er bijvoorbeeld problemen zijn rondom eten of drinken, epilepsie, gedrag, onbegrepen klachten, communicatie of syndroomgebonden medische problematiek. De AVG is geen vervanging van de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. Hij of zij zal na het consult verslag uitbrengen aan de eigen huisarts. 

De AVG Praktijk is gekoppeld aan het Universitair Gezondheids Centrum Heyendael (onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc). Er wordt nauw samengewerkt met Behandelcentrum Nijmegen en het Expertisecentrum van Driestroom. 

Verwijzing noodzakelijk

Voor een bezoek aan de AVG-praktijk is een verwijzing van de eigen huisarts nodig. Dit kan via Zorgdomein. Er zijn voor de cliënt geen extra kosten verbonden aan het consult. 

Arts die Digitale Tablet

De AVG-praktijk

De praktijk waar het spreekuur zich bevindt is gevestigd op het terrein van het Radboudumc (UGC Heyendael). Meer informatie over het gezondheidscentrum is hier te vinden. 

Hands-holding-a-Map

Contact

Gerard van Swietenlaan 3 

6525 GB Nijmegen

info@avgpraktijknijmegen.nl

 

088 – 779 50 02

Een afspraak en

doorverwijzing zijn

noodzakelijk.

Telefoongesprek

De afspraak

Als de verwijzing van de huisarts is ontvangen, wordt u als cliënt, ouder of begeleider gebeld voor het maken van een afspraak. Voor een nieuwe cliënt reserveert de AVG-praktijk een uur voor een controle van 30 minuten. 

Download de brochure 

Wandklok

Blog

Lees hier de blogs van onze AVG-artsen. 

Schrijven met hand