Ons Streven

Sinds 2007 verbindt Academische Werkplaats Sterker op eigen benen wetenschap, onderwijs en praktijk op het gebied van gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking en streeft ernaar een internationale voortrekkersrol te vervullen in gezondheidsonderzoek.

Onze Missie

Het bevorderen van gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Onze Ambitie

Onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg zó vorm geven dat mensen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuningsnetwerk centraal staan en niet de ziekte of het syndroom.

Over ons

 

Publiek Jaarverslag Sterker op eigen benen 2019

Bekijk hier ons Publiek Jaarverslag van 2019: Sterker op eigen benen jaarverslag 2019

Jaarverslag SOEB 2019.png

Kenniskring & Bestuursraad

Academische werkplaats Sterker op eigen benen is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en verschillende zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Deze samenwerkingspartners stellen middelen beschikbaar voor onderzoek, faciliteren de uitvoer van het onderzoek in de praktijk, zijn betrokken bij het opstellen van de onderzoeksagenda en bij de implementatie van resultaten.

 

Professionals werkzaam bij de zorginstellingen van de samenwerkingspartners vormen samen de 'kenniskring' van de academische werkplaats. Zij zijn werkzaam als zorgmanager, AVG, begeleider of teamcoördinator en werken in de kenniskring samen aan de verbinding tussen de zorginstellingen en het wetenschappelijk onderzoek.

De kenniskring houdt zich bezig met vraagstukken als:


Welke vragen rondom gezondheid komen er momenteel van de werkvloer?
Welke kennis kan bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van onze cliënten?
Welke innovatieve producten, voorlichtingsmateriaal of trainingen kunnen we creeëren? 

Van elke zorginstelling neemt een bestuurder deel aan de bestuursraad van de academische werkplaats. De voorzitter is Hank van Geffen.

 

Komt u eens kennis maken met de kenniskring? 

U bent van harte welkom om de sfeer te proeven bij een volgende bijeenkomst van de kenniskring.

Academische Werkplaats

AVG Spreekuur

Gerard van Swietenlaan 3 
6525 GB Nijmegen
info@avgpraktijknijmegen.nl | 088 – 779 50 02
Een afspraak en doorverwijzing zijn noodzakelijk

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
 Disclaimer © 2020 Sterker op eigen benen