top of page

Samen bouwen we aan passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking!

Op 4 april 2024 vond alweer de derde Researchdag van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking (AAWVB) plaats. Dit keer georganiseerd door academische werkplaats Viveon in het Planetarium in Amsterdam. Een dag die zoals altijd in het teken staat van kennismaken en uitwisselen, nu specifiek rondom het thema passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Passende zorg is volgens het ministerie van VWS een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Passende zorg zou zorg zijn waarvan is aangetoond dat die bijdraagt aan functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven en waarover cliënt, naaste en zorgverlener samen beslissen. De Researchdag vormde een uitgelezen kans om samen het gesprek aan te gaan over dit belangrijke onderwerp!


De dag opende met de expositie ‘Toekomstdroom’, waarbij iedere academische werkplaats haar  toekomstdroom voor passende zorg bij mensen met een verstandelijke beperking op zeer creatieve wijze had verbeeld. Sterker op eigen benen heeft dit gedaan door de visie hierop gezamenlijk vorm te geven in legobouwwerken. Samen hebben we gebouwd aan passende zorg!

Ons oog voor de brede context in gezondheid en geneeskunde en onze klinische ervaring waren goed terug te zien in de bouwwerken. Hierin hebben we bijvoorbeeld de plekken waarin een cliënt woont, werkt, ontspant en zorg ontvangt uitgebeeld. Ook mochten uiteraard het taxivervoer, ons inclusieve onderzoek en onderwijs en aanpak rondom data hier niet in ontbreken. Mooi om te zien hoe een toekomstdroom vorm krijgt als iedereen zijn of haar steentje hieraan kan bijdragen!


“Wij zien gezondheid als een voorwaarde om een volwaardig leven te kunnen leven. Daarom kijken wij naar gezondheid en geneeskundige zorg in de brede context. We maken zichtbaar waar de gezondheidsverschillen en behoeftes van mensen met een verstandelijke beperking zitten. Een gelijke behandeling waar het kan, ongelijk waar het moet. We hebben klinische ervaring in alle lijnen en zijn actief binnen de cure én care.”


Vervolgens werd de dag officieel geopend door Prof. Dr. Carlo Schuengel van academische werkplaats Viveon. Hij gaf het woord aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de AAWVB Prof. Dr. Petri Embregts (academische werkplaats AWVB), die ons meenam in alle gezamenlijke kansen die er nu liggen vanuit de AAWVB, ook op het gebied van passende zorg. Prof. Dr. Tijn Kool - gaf als afsluiting van de ochtend een inspirerende lezing over het organiseren van passende zorg getiteld: ‘Passende Zorg: #hoedan?’. Hij is benoemd tot Hoogleraar Passende Zorg aan het Radboudumc en onderzoekt hoe zorgverleners het beste geholpen kunnen worden om passende zorg te leveren en niet-gepaste zorg te verminderen. Zijn voorbeelden van ‘Beter-niet-doen-lijsten’ voor zorgverleners in de curatieve zorg gaven al wat inspiratie voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.


De tweede helft van de dag was gevuld met korte presentaties van onderzoekers van alle academische werkplaatsen. Zo konden we te weten komen wat er bij onze collega-academische werkplaatsen allemaal al voorhanden is aan inzichten en kennis rondom uitkomsten, interventies en implementatie binnen het thema ‘passende zorg’. Vanuit Sterker op eigen benen konden we natuurlijk ook onze eigen inzichten presenteren! Amina Banda presenteerde haar onderzoek over de deelname van mensen met een verstandelijke beperking aan bevolkingsonderzoek. Kim Nijhof, deelde haar onderzoek over de ontwikkeling en pilot van een training over het bevorderen van de gezondheid van cliënten met een verstandelijke beperking. Maarten Cuypers deelde inzichten over hoe passend ketenzorg voor chronische ziekten en behandelprotocollen in de oncologie zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. De dag werd vervolgens afgesloten met een panelgesprek tussen de leiders van de academische werkplaatsen: hoe denken we over de principes van passende zorg en wat is onze wetenschappelijke bijdrage hieraan? Met pittige stellingen kwam het gesprek op gang en werd het publiek interactief erbij betrokken. Al met al was het een inspirerende dag en vormt de Researchdag een waardevolle manier om inzichten tussen academische werkplaatsen uit te wisselen, nieuwe samenwerkingen te beginnen en elkaar te ontmoeten en leren kennen. We zien elkaar graag volgend jaar weer, maar dan in het zonnige zuiden!

Comments


bottom of page