top of page

Onderwijs aan studenten & professionals

Geneeskundig curriculum

De academische werkplaats biedt samen met ervaringsdeskundigen een ruim aanbod van onderwijsactiviteiten aan en voor een breed publiek! Zo is er onderwijs voor studenten van de Radboud Universiteit, medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg, en onderzoekers uit binnen- en buitenland. Eigenlijk voor iedereen die er baat bij heeft om meer te leren en ervaringen te delen als het gaat om de gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat dit standaard in de huidige opleidingen voor zorgprofessionals terugkomt. Dus neem een kijkje op deze website en neem contact met ons op als je vragen of ideeën hebt; als academische werkplaats werken we namelijk het liefste aan onderwijsactiviteiten waar echt behoefte aan is vanuit de werkvloer.

Ben je student aan het Radboud?

Het Radboudumc heeft de enige geneeskunde opleiding in Nederland waar in ieder academisch leerjaar aandacht is voor mensen met een VB. Hiermee dragen we bij aan het creëren van bewustwording onder gezondheidsprofessionals met betrekking tot gezondheidsachterstanden die mensen met een VB ervaren en de rol die je als professional kan spelen om gezondheidszorg beter toegankelijk te maken. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol binnen het onderwijs. Zo wordt er bijvoorbeeld maandelijks samen met ervaringsdeskundigen een communicatietraining verzorgt aan geneeskunde studenten. Studenten worden hier uitgedaagd om een eenvoudig medisch probleem uit te leggen aan de ervaringsdeskundige die op zijn beurt feedback mag geven op de communicatie van de student.

AVG arts over ons onderwijsprogramma: “de volgorde van kennismaken tot actief beoefenen van het vak, groot en klein aanbod, bijdragen bij relevante verwante vakgebieden en als overzicht maakt het een heel professionele indruk.”

Ben je geneeskunde student en wil je een keer kennismaken met een Arts VG of heb je interesse in een keuzecoschap Arts VG, neem dan contact met ons op. Er werken zeven AVG artsen bij de academische werkplaats die het super leuk vinden om over hun vak te praten met jou!

 

Ben je geen geneeskundestudent, maar heb je het idee dat er binnen jouw opleiding meer aandacht zou moeten zijn voor deze doelgroep, neem dan ook zeker contact met ons op, we zijn benieuwd naar jullie behoeften en ideeën. 

laptop Schrijven

Ben je arts?

Nederland heeft een unieke situatie, we hebben een gespecialiseerde arts voor mensen met een VB; de arts VG. Geen ander land in de wereld kent dit specialisme. Mensen met een VB maken echter ook veel gebruik van medische zorg uit andere specialismen. Iedere arts komt in zijn carrière mensen met een verstandelijke beperking tegen. Met ons onderwijs aanbod voor medisch specialisten in opleiding willen we dat iedere arts kennis maakt met de specifieke behoeften, communicatie, de co-morbiditeit en afwijkende klachtenpresentaties van deze doelgroep. Hiervoor zetten we de expertise van de arts VG in binnen het onderwijs voor vervolgopleidingen in.

Klaslokaal instellen

Blogs

Lees hier de blogs van onze onderwijscoördinatoren. 

Schrijven met hand

Ben je begeleider in de gehandicapten zorg?

Personeel in de dagelijkse begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking spelen een belangrijke rol bij het onderhouden van een gezonde leefstijl, het signaleren van gezondheidsproblemen, het verkrijgen van toegang tot gezondheidszorg en het navolgen van behandelplannen. Zij hebben echter voornamelijk pedagogische en gedragswetenschappelijke opleidingen gevolgd waarin gezondheid marginaal aandacht krijgt. Ontwikkelingen rondom veroudering van cliënten, complexere gezondheidsproblemen en recent ook de COVID-19 pandemie, maken dat er een grote behoefte is om de vakbekwaamheid en professioneel handelen op het gebied van gezondheid te versterken. De AW geeft hieraan gehoor middels het vierjarig project TRAIN-ID dat zich zal richten op enerzijds de kennisbehoefte goed in beeld krijgen en anderzijds de expertise van de AVG arts in kaart te brengen en hierop aan te laten sluiten. Er wordt zo een kennisbasis over de gezondheid van mensen met VB ontwikkeld die ten grondslag kan liggen aan diverse vormen van onderwijs en e-learning.

Wil je hier meer over weten of wil je niet wachten tot het TRAIN-ID project geheel is afgerond, neem dan zeker contact op.

Thuisonderwijs

Ben je onderzoeker?

In samenwerking met de Radboud universiteit heeft er in de zomer van 2021 de eerste editie van de Summer School ‘Intellectual Disability and Health: Reducing Inequity’ plaatsgevonden. Deze Summer School geeft ons de kans om de expertise van de arts VG en onze expertise op het vlak van inclusief onderzoek en gezondheidsonderzoek voor mensen met VB te delen met een groep internationale deelnemers. Deelnemers aan het Radboud Summer School programma kiezen bewust voor deelname aan een specifieke cursus en zijn zeer gemotiveerd om actief mee te doen. De mogelijkheid om met mensen met dezelfde interesse ervaringen en kennis uit te wisselen. Enkele ervaringen van deelnemers:

 

 “ I think about our Summer School with fond memories – truly the best online experience I've had during my PhD, maybe during my entire academic career.”

“it was so good connecting with other people interested in intellectual disabilities. I often felt alone before”

 “I really got an idea about how inclusive research can work”

Publiek en Docent

Contact onderwijs

Heb je een vraag over onze onderwijsactiviteiten of wil je weten wat we voor jou en je collega’s kunnen betekenen op het gebied van onderwijs, neem dan gerust contact met ons op. Stuur een mailtje naar: onderwijssterkeropeigenbenen.elg@radboudumc.nl of bel met 06 296 777 34 voor het plannen van een afspraak met een van onze onderwijs coördinatoren Fleur Boot & Marloes Heutmekers.

Op een laptop
bottom of page