top of page

Uitnodiging webinar: data bij Academische werkplaats Sterker op eigen benen op 20 maart

20 maart 2024 van 10:30 uur tot 11:45 uur. Aanmelden is gratis!Benieuwd hoe wij werken aan het verbeteren van de data-infrastructuur? Op 20 maart verzorgen collega onderzoekers Joep Tummers en Maarten Cuypers een webinar als zogenaamde gluren-bij-de-buren sessie, georganiseerd door Academische werkplaats ZoTeG, ZorgTechnologie in de Gehandicaptenzorg.


ZoTeG richt zich op de bredere inzet van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg en hebben als onderdeel daarvan het programma Leren werken met Data. De gluren-bij-de-buren sessies zijn bedoeld om te laten zien hoe collega organisaties in de gehandicaptenzorg omgaan met data.


Who counts depends on who is counted

Bovenstaande letterlijk vertaald; wie (mee)telt, hangt af van wie er geteld wordt. Aan de ene kant weten we dat mensen met een (verstandelijke) beperking andere gezondheidsproblemen kennen en meer gebruik maken van zorg dan de rest van de bevolking. Hierover wordt veel informatie vastgelegd in dossiers op de verschillende plaatsen waar zij zorg ontvangen. Aan de andere kant is er weinig bekend over hun gezondheid op populatieniveau. We missen nog veel basisinformatie over bijvoorbeeld prevalentie van bepaalde aandoeningen, en er is weinig informatie beschikbaar om beleid of richtlijnen op te baseren.


Om hier verandering in te brengen is het nodig dat de data-infrastructuur voor monitoring en onderzoek verbetert. Concreet: dat beschikbare data uit de verschillende bronnen, zoals informatie uit het ECD en het huisartsensysteem, gecombineerd kunnen worden. Onderzoekers van Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen werken aan de betere benutting van data, zowel op individueel als populatieniveau. Dit grote project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.


In deze sessie vertellen zij over de resultaten tot nu toe, plannen voor de toekomst en mogelijkheden voor samenwerking.


Doelgroep

Dit webinar is vooral interessant voor zorgverleners, beleidsmakers, bestuurders en dataspecialisten. Maar ook ieder ander die meer wil weten over het gebruik van data in de gehandicaptenzorg is van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Colofon

Redactie en afbeelding: Academy het dorp


Comments


bottom of page