top of page
Covid 19

Online registratie

COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking

Aan het begin van de COVID-19 pandemie waren er in Nederland veel zorgen over het coronavirus en de impact ervan op mensen met een verstandelijke beperking. De landelijke COVID-19 registratie van het RIVM richtte zich op de algemene bevolking. Deze RIVM-registratie kent geen specificatie wie een verstandelijke beperking heeft, waardoor specifieke gegevens van deze doelgroep aan het begin van de COVID-19 pandemie ontbraken. Daarom heeft Sterker op eigen benen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), vanaf maart 2020 een online registratiedatabase beschikbaar gesteld.

Inzicht in verloop en impact COVID-19

De AVG-artsen van Sterker op eigen benen en het ministerie van VWS zagen vrijwel gelijktijdig het belang van centrale dataregistratie om inzicht te krijgen in de impact en het verloop van COVID-19 infectie bij mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 24 maart 2020 is deze online database opengesteld. Hierin konden zorginstellingen voor
mensen met een verstandelijke beperking gegevens bijhouden over COVID-19 bij hun cliënten. Gegevens van mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot COVID-19 infecties werden zo landelijk en uniform verzameld. Vanuit de zorginstellingen voeren 

zorgverleners gegevens in van patiënten waarbij de diagnose COVID-19 in overweging
is genomen. Het gaat zowel om patiënten met een verdenking op een infectie als door een test bewezen besmettingen.

Bevindingen breed gedeeld

Maar liefst 72 zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke
beperking hebben deelgenomen aan de online registratie. Hierbij was sprake van een goede landelijke spreiding. Deze organisaties bieden zorg aan
ongeveer driekwart van de cliënten met een verstandelijke beperking
in Nederland. Het analyseren van de geregistreerde data van deze
groep cliënten geeft inzicht in de impact van COVID-19 infecties onder cliënten met een verstandelijke beperking. Beschrijvende statistiek geeft inzicht in het verloop van het aantal nieuwe besmettingen en het voorkomen van klachten, ziekenhuisopnames en overlijden.
Voorlopige bevindingen uit de registratie werden regelmatig gedeeld in Nederlandstalige,
Engelstalige en makkelijk lezen factsheets.

Overzicht gegevensinvoer

Het overzicht van de gegevens die u in Castor in dient te voeren kunt u hier vinden. 

Handleiding data invoer

De handleiding voor het invoeren van gegevens in Castor kunt u hier vinden. 

Voorwaarden gegevensverwerking

De voorwaarden voor het verwerken van gezondheidsgegevens kunt u hier vinden. 

FAQ
 

De veelgestelde vragen over de dataverzameling en registraties kunt u hier vinden. 

Monique Koks-Leensen.jpg

Monique

Koks-Leensen

Projectleider COVID-19 registratie

"De COVID-19 registratie is een doorlopende dataverzameling. Dit betekent dat deze vanaf
maart 2020 tot juni 2021 continu verder aangevuld werd met
gegevens van nieuwe cliënten met een (mogelijke) COVID-19 infectie. Daardoor heeft de 

dataverzameling gedurende de looptijd ook aanpassingen
gekend." 

COVID-19 factsheet
Nederlands & Engels

COVID-19 factsheet
Makkelijk lezen

#18.

Publicatiedatum: 31 maart 2022.

Verschenen in het Nederlands.

#17.

Publicatiedatum: 2 juli 2021.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#16.

Publicatiedatum: 31 mei 2021.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#15.

Publicatiedatum: 29 januari 2021.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#14.

Publicatiedatum: 15 januari 2021.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#13.

Publicatiedatum: 11 december 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#12.

Publicatiedatum: 27 november 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#11.

Publicatiedatum: 13 november 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#10.

Publicatiedatum: 30 oktober 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#9.

Publicatiedatum: 9 oktober 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#8.

Publicatiedatum: 11 september 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#7.

Publicatiedatum: 10 juli 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#6.

Publicatiedatum: 26 juni 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels 

#5.

Publicatiedatum: 12 juni 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels 

#4.

Publicatiedatum: 29 mei 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.  

#3.

Publicatiedatum: 15 mei 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels

#2.

Publicatiedatum: 1 mei 2020.

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

#1.

Publicatiedatum: 24 april 2020. 

Verschenen in het Nederlands en in het Engels.

COVID-19 factsheets

Belangrijke documenten

Voor deelnemers aan de registratie hebben we hieronder de belangrijkste documenten geplaatst. Staat het document dat u wenst er niet tussen of heeft u andere vragen? Mail dan naar sterkeropeigenbenen@radboudumc.nl

bottom of page