Registratie COVID-19 in database

In Nederland leven veel zorgen over het coronavirus en de impact hiervan op mensen met een verstandelijke beperking. Daarom heeft academische werkplaats Sterker op eigen benen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sinds 24 maart 2020 een online database beschikbaar gesteld. Hierin kunnen alle verdenkingen en gediagnosticeerde besmettingen met het coronavirus bij mensen met een verstandelijke beperking worden geregistreerd. 

De database is samengesteld door artsen verstandelijk gehandicapten, epidemiologen en data specialisten. In deze database kunnen we via de richtlijnen van ‘good clinical practice’ zorgvuldig en veilig alle nodige gegevens verzamelen bij zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Het gaat daarbij zowel om mensen met een gediagnosticeerde besmetting (test) als 

om verdenkingen.

Update 5 oktober 2020
​Door het aangepaste testbeleid van de Rijksoverheid en de daarmee samenhangende toename in hoeveelheid geteste cliënten, hebben wij er voor gekozen om de vragenlijst aan te passen en hierin een onderscheid te maken tussen positief en negatief geteste cliënten. Voor de negatief geteste cliënten hebben wij de bestaande vragenlijst sterk ingekort, zodat het registreren van de gegevens aanzienlijk minder tijd zal kosten. De vragenlijst voor positief geteste cliënten blijft hetzelfde. De vragenlijst voor beide type cliënten kan via dezelfde procedure in Castor ingevoerd worden. Wij hopen dat door het verkorten van de vragenlijst het voor deelnemende zorgorganisaties beter haalbaar wordt om alle geteste cliënten te registreren in de database, zodat wij niet alleen zicht blijven houden op besmettingen maar ook op de toegankelijkheid en inzet van testen.

 

In het kader van de AVG-wetgeving zijn er voorwaarden voor het verwerken van de gevraagde gegevens opgesteld. In deze voorwaarden staat vermeld dat de gezondheidsgegevens van mensen met een verstandelijke beperking inzake Covid-19 bij het Radboudumc worden verzameld en opgeslagen. Om deze gegevens volgens de AVG wetgeving in het Radboudumc op te mogen slaan is het nodig dat deelnemende zorginstellingen of -organisaties akkoord gaan met deze voorwaarden. U kunt de voorwaarden downloaden via deze link. (laatste update: 30 april 2020)

Documenten

De veelgestelde vragen over de dataverzameling en registraties kunt u hier vinden. ​

Hier kunt u het overzicht van de vragen in de online vragenlijst m.b.t. negatief geteste cliënten vinden. Via onderstaande links kunt u de vragenlijst per maand invullen voor uw zorgorganisatie:

Factsheet

Om de 2-4 weken brengen wij een factsheet uit met voorlopige bevindingen. Hier kunt u de factsheets terugvinden in het Nederlands en Engels en de makkelijk lezen versie van de factsheet!

Samenvatting

Hier kunt u een samenvatting vinden van de epidemie voor mensen met VB a.d.h.v. onze dataregistratie en factsheets van 2020. Door het vaccinatieprogramma gaan we vanaf januari 2021 een nieuwe fase in (update:18-01-2021). 

Kennisvragen COVID-19

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (AAWVB), waarbij ook Sterker op eigen benen is aangesloten, wil zorgorganisaties graag ondersteunen bij de zorg die zij verlenen. Daarom bestaat nu de mogelijkheid om vragen in te dienen over COVID-19 en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Lees hier meer of dien uw vraag in. 

Handige links en websites

Sterker op eigen benen heeft sinds het begin van de COVID-19 crisis verschillende bronnen verzameld, die handig kunnen zijn voor mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Kijk hier wat er voor jou tussen staat! Ontbreekt er een link? Laat het ons dan vooral weten.