top of page
Elleboog groeten

COVID-19

Covid 19
Lopend onderzoek

Online registratie

Aan het begin van de COVID-19 pandemie waren er in Nederland veel zorgen over het coronavirus en de impact ervan op mensen met een
verstandelijke beperking. Specifieke gegevens van deze doelgroep ontbraken aan het begin van de COVID-19 pandemie. Daarom heeft Sterker op eigen benen, in opdracht van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een online registratiedatabase beschikbaar gesteld.

Niezen

Influenza 2017/2018

De sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking was tijdens de griepepidemie van 2017/2018  drie keer hoger dan bij de algemene Nederlandse bevolking. In dit artikel wordt de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking bij virusuitbraken zoals COVID-19 besproken.

Impact Covid-19.png
Lopend onderzoek

Monitor impact

In september 2020 startten we met onderzoek naar de impact
van COVID-19 op mensen met een licht verstandelijke beperking of laaggeletterdheid. Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze
doelgroepen en met deze informatie handelings-perspectieven te bieden voor professionals en gemeenten. 

Vraag een Expert

Kennisvragen

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (AAWVB), waarbij  Sterker op eigen benen ook is aangesloten, wil zorgorganisaties graag ondersteunen bij de zorg die zij verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarom bestaat de mogelijkheid om COVID-19 gerelateerde vragen in te dienen.

Bord afstand houden
Publicatie

Incidenten

In 2020 onderzochten we de invloed van corona(maatregelen) op het aantal gewelds-incidenten binnen ’s Heeren Loo. Hieruit kwam naar voren dat er in eerste instantie een 

significante daling was in het aantal incidenten na het
invoeren van de lockdown in maart 2020. Hierna kwam er een stijging in het aantal incidenten, terug naar het pre-corona niveau. Vooral de stijging in het aantal agressie incidenten was opmerkelijk te noemen.

 

bottom of page