top of page
chirurgisch masker

Monitor impact COVID-19

Begin september 2020 zijn we gestart met onderzoek naar de impact
van COVID-19 op mensen met een licht verstandelijke beperking of
laaggeletterdheid. Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen
op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze
doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te bieden
voor professionals en gemeenten. In dit onderzoek werken wij samen
met de academische werkplaats AMPHI, GGD Gelderland-Zuid en GGD
Gelderland-Midden, MEE Gelderse Poort en Pharos. Dit project wordt
mogelijk gemaakt door ZonMw.

Om de resultaten te duiden en passende oplossingsrichtingen erbij te vinden, zijn de uitkomsten besproken in verschillende duidingssessies met ervaringsdeskundigen en experts. Dit heeft tot een aantal tips geleid voor zowel professionals als mensen met een licht 

verstandelijke beperking en mensen met laaggeletterdheid zelf. Deze zijn gebundeld in twee factsheets. 

Impact Covid-19.png
20220526TeamSOEB_18.JPG

Monique

Koks-Leensen

Onderzoeker vanuit Sterker op eigen benen

"De resultaten laten zien dat veel deelnemers kampen met negatieve gevoelens. Er is een
grote groep die zich vaak zorgen maakt of bang is voor corona. Eén van de mogelijke oorzaken
hiervoor zijn de tegenstrijdige boodschappen over corona en de maatregelen die worden afgegeven in de media. Een groot deel van de onderzochte
groep geeft dan ook aan informatie over corona niet duidelijk te vinden. Ook zien we dat in veel gevallen werk of dagbesteding is verminderd of zelfs is gestopt, waardoor dagstructuur en sociale contacten wegvallen.’

Op basis van de vragenlijst van het RIVM en de GGD die de invloed van de coronamaatregelen meet, hebben wij in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen deze vragenlijst herschreven, waardoor deze beter aansluit bij deze doelgroepen. De vragenlijst wordt via het speciaal voor de doelgroep ontwikkelde platform Ik Onderzoek Mee aangeboden. Zo maken we het invullen van de vragenlijst voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk. De vragenlijst wordt in anderhalf jaar tijd drie keer uitgezet. Eind 2020 vulden meer dan 400 mensen met een licht verstandelijke beperking of laaggeletterdheid de
eerste vragenlijst in.

Makkelijk lezen
vragenlijst

Duidingsessies

bottom of page