top of page
Werken met statistieken

Innovatieve onderzoeksmethoden

Gegevenswolk
Lopend onderzoek

Big data en machine learning

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt reeds veel data routinematig verzameld in elektronische patiënten en cliënten dossiers. Deze data biedt veel potentie voor kunstmatige intelligentie technieken zoals machine learning. Daarom doet Joep Tummers onderzoek naar het ontwikkelen van een platform voor kunstmatige intelligentie op routine matig verzamelde data in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Dit alles uiteraard met geanonimiseerde data om de privacy te kunnen waarborgen. Uiteindelijk moet dit platform geschikt zijn voor het doen naar onderzoek. De data uit het platform komt uit de samenwerking binnen de zorgorganisaties van Sterker op eigen benen. 

Nurse maken van aantekeningen
Afgerond onderzoek

Monitoring van gezondheid

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak meer zorg nodig dan mensen uit de algemene populatie. Daarnaast is het soms moeilijker bij mensen met een verstandelijke beperking om symptomen van ziekte te herkennen, diagnoses te stellen of om ziektes te behandelen. In de afgelopen jaren is door nieuwe wetgeving bovendien veel veranderd in het zorgstelsel voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit geeft aanleiding om na te gaan of mensen met een verstandelijke beperking kwalitatief goede zorg krijgen en op het juiste moment. Inzicht hierin op landelijk niveau ontbreekt doordat veel gezondheidsinformatie over mensen met een verstandelijke beperking alleen in patiëntendossiers bij instellingen of huisartsen bekend zijn.

bottom of page