Monitoring van gezondheid

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak meer zorg nodig dan mensen uit de algemene populatie. Daarnaast is het soms moeilijker bij mensen met een beperking om symptomen van ziekte te herkennen, diagnoses te stellen of om ziektes te behandelen. In de afgelopen jaren is door nieuwe wetgeving veel veranderd in het zorgstelsel van mensen met een verstandelijke beperking. Dit geeft aanleiding om na te gaan of mensen met een beperking kwalitatief goede zorg krijgen en op het juiste moment. Inzicht hierin op landelijk niveau ontbreekt doordat veel gezondheidsinformatie over mensen met een verstandelijke beperking alleen in patientendossiers bij instellingen of huisartsen bekend zijn.

 

Wat we doen
 

Om meer inzicht te krijgen in de gezondheid en ontvangen zorg van mensen met een verstandelijke beperking is een samenwerking gestart met Vektis. Bij Vektis worden alle zorgdeclaraties van Nederlandse zorgverzekeraars verzameld en beheerd. Door deze data te koppelen aan zorgindicaties die zijn afgegeven aan mensen met een beperking, kan voor het eerst op landelijk niveau onderzoek gedaan worden naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Doordat er ook een controlegroep is samengesteld van mensen uit de algemene populatie kan worden bepaald waar verschillen bestaan in gezondheid en ontvangen zorg. Dit zal eerst worden onderzocht voor veel voorkomende en chronische aandoeningen onderzocht, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, astma/copd en oncologie.


 

Over de onderzoeker

Maarten Cuypers is psycholoog en epidemioloog. Na zijn studie Sociale Psychologie heeft hij aan de Universiteit van Tilburg promotieonderzoek gedaan naar de waarde van een keuzehulp voor patiënten die voor de behandelkeuze staan bij prostaatkanker. In samenwerking met het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg heeft hij deze keuzehulp ook mee ontwikkeld. Inmiddels maken veel Nederlandse ziekenhuizen gebruik van deze of andere keuzehulpen om patiënten met prostaatkanker te begeleiden bij het kiezen van een behandeling. Daarnaast volgde Maarten de post-master opleiding Epidemiologie aan de Vrije Universiteit/VUmc in Amsterdam. Sinds 2017 werkt hij als onderzoeker en projectcoördinator bij de academische werkplaats 'Sterker op eigen benen'.
 

Update juni 2018
 

Door samenwerking met verschillende partijen is er een eerste dataset beschikbaar met landelijke gegevens over verleende oncologische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen uit de algemene populatie. De analyses die worden uitgevoerd zijn gericht op het in kaart brengen van verschillen in de verleende hoeveelheid zorg tussen beide groepen, en verschillen per kankersoort. Over de resultaten zal een wetenschappelijke publicatie worden opgesteld. Er wordt verder samengewerkt met landelijke organisaties om de data aan te vullen met meer details, en om data over andere aandoeningen te verkrijgen.

Update december 2018
 

Het onderzoek naar de gezondheid heeft zich uitgebreid naar acute (CVA, ACS) en chronische aandoeningen (diabetes, astma/copd) en de bijkomende complicaties. Daarnaast wordt in 2019 een samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek gestart om meer inzicht te krijgen in de mortaliteit binnen de doelgroep met een verstandelijke beperking. In samenwerking met de Wageningen universiteit is een project gestart om bestaande databronnen beter te benutten voor het beantwoorden van gezondheidsvragen.