top of page

Inzicht over gezondheids-informatie op landelijk niveau ontbreekt nog.

Maarten Cuypers
 onderzoeker bij academische werkplaats
Sterker op eigen benen

20220526TeamSOEB_20.JPG

Monitoring van gezondheid

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak meer zorg nodig dan mensen uit de algemene populatie. Daarnaast is het soms moeilijker bij mensen met een verstandelijke beperking om symptomen van ziekte te herkennen, diagnoses te stellen of om ziektes te behandelen. In de afgelopen jaren is door nieuwe wetgeving bovendien veel veranderd in het zorgstelsel voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit geeft aanleiding om na te gaan of mensen met een verstandelijke beperking kwalitatief goede zorg krijgen en op het juiste moment. Inzicht hierin op landelijk niveau ontbreekt doordat veel gezondheidsinformatie over mensen met een verstandelijke beperking alleen in patiëntendossiers bij instellingen of huisartsen bekend zijn.
 

Wat we doen

Om meer inzicht te krijgen in de gezondheid en ontvangen zorg van mensen met een verstandelijke beperking worden landelijke gegevens met elkaar gecombineerd. Deze gegevens kunnen gaan over of iemand wel of geen verstandelijke beperking heeft of over de gezondheid van mensen. Door deze gegevens op slimme manieren te combineren, kunnen we voor grote groepen mensen inzicht krijgen in hun gezondheid. Ook kunnen we op deze manier vergelijkingen maken tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. De gegevens die we gebruiken zijn afkomstig van onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Wet Langdurige Zorg), Vektis (zorgverzekeringsdata) en het CBS (populatiegegevens). Met deze data willen we vragen beantwoorden zoals; komt kanker vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking? Hoe vaak komen complicaties voor bij chronische ziekten? Waaraan overlijden mensen met een verstandelijke beperking? ​Daarnaast doen we in samenwerkingen met de Wageningen universiteit onderzoek naar de mogelijkheden om niet alleen landelijke gegevens te gebruiken voor onderzoek, maar om ook gegevens uit bijvoorbeeld instellingen of huisartspraktijken beter te benutten. Hiermee wordt toegewerkt naar een platform waarmee de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking structureel kan worden gemonitord.

bottom of page