top of page

Katrien Pouls

20220526TeamSOEB_19.JPG

Arts VG en PhD kandidaat

Katrien Pouls studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Na eerst klinische ervaring te hebben op gedaan in het ziekenhuis is ze in 2007 begonnen aan de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) te Rotterdam. In 2010 studeerde ze af waarna ze 5 jaar werkte als AVG en BOPZ arts bij Pluryn en enkele jaren actief was voor de AVG Praktijk. In 2015 stapte ze over naar ’s Heeren Loo waar ze nu met name poliklinische zorg verleend aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Apeldoorn. Haar voornaamste focus ligt op de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking. In haar klinisch werk ervaart ze de kwetsbaarheid voor psychische en verslavingsproblemen van deze groep patiënten maar ook nog het gebrek aan expertise bij betrokken zorgverleners. Dit heeft haar begin 2019 doen besluiten haar klinische werk te gaan combineren met het doen van wetenschappelijk onderzoek gericht op deze kwetsbare groep patiënten.

20220526TeamSOEB_8.JPG
bottom of page