top of page

Collaboration and knowledge exchange

In 2019, Masha Nägele started her PhD research on collaboration and knowledge exchange in healthcare for people with Intellectual Disabilities. In specific, she focuses on strengthening the relationships within the network of Academic Collaborative ‘Stronger on your own feet’.

Improving health and healthcare are dynamic processes in which stakeholders from research, policy and practice are interdependent. There is an increasing demand in approaches that facilitate collaboration and knowledge exchange between academic research and daily practice of patients, healthcare professionals and healthcare policy. As an answer to this call, collaborative networks and approaches are initiated, including Academic Collaboratives. However, collaborative networks face several challenges in the interaction between research and practice, match between the supply of and demand for knowledge products, and use of scientific knowledge and innovations in practice. For sustainable development of a collaborative network, it is important to create a way of working together that is able to address these challenges. In this project, we identify the building blocks and mechanisms that can facilitate collaboration and knowledge exchange within collaborative networks in healthcare.

Handdruk

Onderzoek en praktijk moeten goed met elkaar samenwerken om gezondheid en zorg te kunnen verbeteren – hier draagt mijn onderzoek aan bij!

Masha Nägele
 PhD kandidaat bij academische werkplaats Sterker op eigen benen 

_edited.jpg

Samenwerking en kennisuitwisseling

In 2019 is Masha Nägele gestart met haar promotieonderzoek naar de samenwerking en kennisuitwisseling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij richt zij zich specifiek op het netwerk van Sterker op eigen benen.

Het verbeteren van gezondheid en gezondheidszorg zijn dynamische processen waarbij mensen uit onderzoek en praktijk van elkaar afhankelijk zijn. Om die samenwerking tussen onderzoek en de dagelijkse praktijk van patiënten, zorgverleners en beleidsmedewerkers te bevorderen, wordt een groot aantal samenwerkingsnetwerken geïnitieerd. Een voorbeeld hiervan is de academische werkplaats. Dergelijke samenwerkingsnetwerken lopen echter tegen verschillende uitdagingen aan die verbeterd kunnen worden, zoals 1) de interactie tussen onderzoek en praktijk, 2) afstemming tussen vraag en aanbod van kennisproducten en 3) gebruik van wetenschappelijke kennis en innovaties in de praktijk. Voor een duurzame ontwikkeling van een samenwerkingsnetwerk is het belangrijk om tot een samenwerking te komen die deze uitdagingen het hoofd biedt. In dit project brengen we de bouwstenen en mechanismen in kaart die samenwerking en kennisuitwisseling kunnen faciliteren binnen samenwerkingsnetwerken in de gezondheidszorg.

bottom of page