Teamwerk

Samenwerking onderzoek en praktijk

Handen schudden
Lopend onderzoek

Samenwerking onderzoek, beleid en praktijk 

In september 2019 startte een onderzoek naar de samenwerking tussen
onderzoek en praktijk in de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Masha Nägele, tevens coördinator van Sterker
op eigen benen, voert dit onderzoek uit. Het doel is om op een praktijkgerichte
wijze onderzoek te doen naar samenwerkingsvormen
om zo de samenhang binnen de academische werkplaats te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van samen problematiek doorgronden,
samen ambities formuleren en samen oplossingen concretiseren. Aan de hand hiervan is het doel om het aantal connecties en de kwaliteit
van de connecties binnen Sterker op eigen benen te versterken en zo
tot zinvol en praktijkgericht onderzoek te komen. 

Arts die een Vorm
Science practitioners

Science Practitioners

Verschillende arts verstandelijk gehandicapten combineren als science practitioners hun artsenwerk bij zorgorganisaties met onderzoek. Daarbij worden ze ondersteund door ervaren onderzoekers binnen
de academische werkplaats. De academische werkplaats is dé plek om kennis te ontwikkelen over de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking en hun medische zorg te optimaliseren. De science practitioners die bij ons werkzaam zijn, zijn dan ook
voornamelijk arts verstandelijk gehandicapten.

team Talk
Klankbordgroepen

Klankbordgroepen

Wij werken bij ieder onderzoek met een eigen klankbordgroep.
Hierin zijn mensen uit de praktijk, zoals cliënten en zorgprofessionals,
betrokken. Klankbordgroep-leden geven input over de opzet en uitvoering van de onderzoeken en fungeren als ambassadeur voor de onderzoeken. Ze zijn daarnaast betrokken bij de verspreiding van de resultaten in hun organisatie. Meer weten over onze klankbordgroepen of zelf bij een klankbordgroep aansluiten? Neem dan contact met ons op!

Collega's die samenwerken
Kenniskring

Kenniskring

Elke drie maanden komt de kenniskring van Sterker op eigen benen bij elkaar. In deze kenniskring wordt de verbinding tussen onderzoek en praktijk gelegd. Afgevaardigden uit de zeven zorgorganisaties komen hierbij regelmatig samen met de onderzoeksgroep van het Radboudumc om behoeftes en ideeën uit te wisselen en te brainstormen over de invulling en uitvoering van de verschillende  onderzoeks-projecten. De leden van de zorgorganisaties hebben verschillende achtergronden; van AVG-artsen tot zorgmanagers, allen zijn vertegenwoordigd! Meer weten over de kenniskring of zelf interesse om bij de kenniskring aan te schuiven? Neem dan contact met ons op!