top of page

Update ontwikkeling training over gezondheid

Begeleiders zijn ontzettend belangrijk in de dagelijkse ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking (vb), ook bij gezondheid. In de dagelijkse praktijk zijn begeleiders vaak de eerste die zien dat een cliënt zich anders gedraagt en dat er iets mis kan zijn.


Ook bij het maken van gezonde leefstijlkeuzes, vertellen aan een dokter wat er aan de hand is en helpen bij het opvolgen van advies zijn dagelijks begeleiders essentieel. Hierbij werken begeleiders in een complex netwerk met veel communicatielijnen en speelt de manier waarop een organisatie haar personeel inzet en handvatten biedt voor gezondheidsondersteuning een belangrijke rol. Dit is naar voren gekomen in het train-ID onderzoek, op basis van groepsgesprekken met 83 personen, waarvan 33 begeleiders, 26 mensen met een licht-matig vb en 24 familieleden van mensen met een ernstig vb.


Met deze gesprekken beoogden we in kaart te brengen hoe gezondheidsondersteuning wordt ervaren in de dagelijkse praktijk en wat begeleiders nog willen en kunnen leren. Dit is de eerste stap van het train-ID project, waar we zowel in Nederland als in Zambia een training ontwikkelen voor begeleiders over de gezondheid van mensen met vb.


De volgende stap is om vanuit een medisch perspectief te reflecteren op de uitkomsten van de eerste stap en met een groep professionals werkend in de vb-sector gezamenlijk de training vorm te geven. Uiteindelijk voeren we ook een pilot van de training uit om de effectiviteit te onderzoeken.


Vragen over het train-ID project of interesse om mee te denken?
Comments


bottom of page