top of page

Doel(en) van het onderzoek

Met de resultaten van dit onderzoek willen we meer kennis opdoen en bewustwording creëren ten aanzien van de betekenis van gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de doelgroep en andere stakeholders bij dit onderzoek te betrekken, creëren we een passend en dynamisch concept van gezondheid wat goed aansluit bij de praktijk en toepasbaar is in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Met als doel de arts VG en andere zorgverleners handvatten te geven om tot persoonsgerichte en effectieve zorg te komen.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 3 fasen. In de eerste fase doen we een literatuuronderzoek waarbij we onderzoeken wat we al weten over de betekenis van gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Welke onderzoeken zijn er al gedaan en wat vertellen deze onderzoeken? In fase 2 gaan we met de informatie die we hebben opgedaan uit het onderzoek in fase 1, in gesprek met de doelgroep zelf. We interviewen mensen met een verstandelijke beperking maar ook mensen in hun omgeving: (woon)begeleiders, zorgverleners en familieleden. Vanuit dit kwalitatieve onderzoek hopen we een compleet beeld te krijgen van de gehele context van gezondheid voor deze doelgroep. Op basis van die informatie ontwikkelen we een passend en dynamisch concept van gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking en dat concept leggen we nogmaals voor aan de betrokkenen. Vanuit co-creatie ontstaat zo het uiteindelijke concept van gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking. In fase 3 gaan we de link met de praktijk verder onderzoeken: in gesprek met zorgverleners (de arts VG) gaan we kijken in welke mate het concept aansluit op de tien meest voorkomende zorgvragen bij de arts VG. Ook binnen deze fase maken we gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Gedurende het hele onderzoek wordt samengewerkt met de co-onderzoekers van de Academische Werkplaats en een klankbordgroep. De co-onderzoekers zijn ervaringsdeskundigen en adviseren bij het opzetten, rapporteren en uitvoeren van het onderzoek. Met de leden van de klankbordgroep bespreken we de voortgang en resultaten van het onderzoek en wisselen we kennis en ideeën uit gericht op verbinding van het onderzoek met de praktijk.

Materialen 

Vrouw geeft workshop

Met de resultaten van dit onderzoek willen we meer kennis opdoen en bewustwording creëren ten aanzien van de betekenis van gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking

Stacey De Jong - Witjes

Arts-onderzoeker bij academische werkplaats Sterker op eigen benen

foto stacey.jpg

Positieve gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking

Een goede gezondheid is voor mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. Zij hebben te maken met gezondheidsachterstanden en een lagere levensverwachting. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat veel zorgvragen het medisch domein overstijgen. Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen en met concepten zoals Positieve Gezondheid is er steeds meer aandacht voor een bredere kijk op gezondheid. Breder kijken naar gezondheid biedt ook een meer dynamische benadering die recht doet aan wat voor een mens belangrijk is voor een betekenisvol leven.

In dit project gaan we onderzoeken wat gezondheid betekent voor mensen met een verstandelijke beperking, welke onderwerpen en thema's belangrijk zijn en welke rol de arts VG hierin kan spelen.

bottom of page