doktersbezoek

Optimaliseren medische zorg

Stethoscoop op het cardiogram
De AVG-praktijk

De AVG-praktijk

Het spreekuur van de AVG-praktijk is laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen. Een consult aanvragen kan als er bijvoorbeeld problemen zijn rondom eten of drinken, epilepsie, gedrag, onbegrepen klachten, communicatie of syndroomgebonden medische problematiek. De AVG is geen vervanging van de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. Hij of zij zal na het consult verslag uitbrengen aan de eigen huisarts. 

Vrouw op Vensterbank
Lopend onderzoek

Psychische problemen en verslaving

Onderzoek van Katrien Pouls naar de kwetsbaarheid voor psychische en verslavingsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Spoedkamers
Afgerond onderzoek

Zorg in de avond, nacht en weekenden

Onderzoek van Marloes Heutmekers naar de spoedzorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij de huidige staat van deze zorg wordt beschreven en delen van de inefficiëntie en mindere kwaliteit van de eerstelijnszorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met een verstandelijke beperking worden geïdentificeerd.

Een medisch formulier invullen
Afgerond onderzoek

Informatie-overdracht in de eerste lijn

In dit onderzoek van Mathilde Mastebroek werd nagegaan welke factoren bijdragend of belemmerend zijn in het overdragen van gezondheidsinformatie bij huisartspatiënten met een verstandelijke beperking. Daarnaast werd onderzocht welke acties en organisatorische voorwaarden voor optimale overdracht van gezondheidsinformatie hieruit afgeleid kunnen worden. En welke daarvan het meest belangrijk en het best haalbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Microscoop
Afgerond onderzoek

Genetische oorzaken

Dit onderzoek gaat over het identificeren van genetische oorzaken van verstandelijke beperkingen. Het is belangrijk om te weten wat de oorzaak is, dit helpt in de counseling en zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun familieleden. Als de oorzaak bekend is kan ingespeeld worden op specifieke geassocieerde gezondheids- en gedragsproblemen.

Man doet bloedtest
Lopend onderzoek

Chronische ziekten

Onderzoek naar hoe vaak chronische ziekten voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking, of zij ook de zorg ontvangen waar zij recht op hebben en wat mensen met een verstandelijke beperking zelf ervaren. Dit onderzoek van Milou van den Bemd geeft inzicht in hoe de zorg voor deze groep mensen geoptimaliseerd kan worden. 

Arts met Files
Lopend onderzoek

De rol van de
AVG-arts

Onderzoek van Marian Breuer naar de internationale karakterisering van medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en naar de medische problemen en aandoeningen van mensen met een verstandelijke beperking met behulp van data afkomstig uit de AVG-praktijk in Nijmegen, die door inzet van de AVG-arts aan het licht worden gebracht. 

De AVG-praktijk

In dit onderzoek werd de data uit het medisch patiëntendossier van de AVG praktijk gebruikt. Het geeft meer inzicht in de verwijsredenen van huisartsen naar de AVG, de diagnoses gesteld door de AVG en de aanvullend aangevraagde diagnostiek en betrokken zorgprofessionals. De resultaten worden weergegeven in twee factsheets; één voor zorgprofessionals en één voor mensen met een verstandelijke beperking. Beiden zijn hier te lezen:

Jongen speelt met blokken
Afgerond onderzoek

Proactief medische zorg

In een onderzoekstraject van Esther Bakker-van Gijssel hebben we een pro-actief gezondheidsonderzoeks-instrument (PGO-VB) voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld. Met het ontwikkelde instrument hopen we huisartsen te helpen om eerder nieuwe aandoeningen op het spoor te komen en aandacht te schenken aan preventie en gezondheidsbevordering bij mensen met een verstandelijke beperking.

laptop
Afgerond onderzoek

Palliatieve zorg

De PALLI is een hulpmiddel voor zorgverleners om vroegtijdig te bepalen of een cliënt met een verstandelijke beperking achteruit is gegaan in gezondheid, hoe het op dit moment met de cliënt gaat en of iemand palliatieve zorg nodig heeft.

Hoorapparaat
Afgerond onderzoek

Horen en spreken

Onderzoek naar problemen met horen en spreken bij mensen met een verstandelijke beperking. Uit een inventarisatie onder verzorgers en begeleiders in de praktijk bleek dat zij vragen en zorgen hadden over horen en spreken van hun clienten. Deze zorgen hadden er mee te maken dat mensen met een verstandelijke beperking door slecht horen vaak moeilijk toegankelijk zijn, en door slechte verstaanbaarheid vaak slechter begrepen worden.

Arts en Patiënt
Lopend onderzoek

Oncologie

Onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking en kanker, naasten en zorgverleners over hun ervaringen met de zorg tijdens het behandelingstraject. Dit onderzoek van Anne Boonman geeft meer inzicht in passende oncologische zorg voor deze groep mensen. 

Abstracte futuristische achtergrond
Lopend onderzoek

Online platform HealthIDea

Op dit platform creëren correspondenten uit verschillende landen gezamenlijk een internationaal overzicht van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. HealthIDea wil toekomstige internationale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van gezondheidszorg
voor mensen met een verstandelijke beperking te faciliteren.

de rug van rit
Afgerond onderzoek

Begeleidings-behoeften 

Onderzoek van Monique Koks-Leensen naar ervaringen met en behoeften aan begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking 

rondom hun achttiende levensjaar, vanuit het perspectief van deze jongeren zelf.

Loop schoenen
Afgerond onderzoek

Valrisico

Mensen met verstandelijke beperkingen hebben meer kans om te vallen en daarbij gewond te raken dan mensen zonder verstandelijke beperkingen. Om valpartijen te kunnen voorkómen is het noodzakelijk om te weten hoe het komt dat mensen zo vaak vallen en wat we daar tegen kunnen doen.

download.png
Afgerond onderzoek

Autisme en agressie

Gedragsproblemen zijn een groot probleem in de begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn aanwijzingen dat gedragsproblemen zoals agressie en grensoverschrijdend gedrag vooral voorkomen bij mensen met zowel een verstandelijke beperking én de diagnose autisme. Dit onderzoek geeft inzicht om beter te leren begrijpen wanneer gedragsproblemen ontstaan in de dagelijkse praktijk en waardoor deze gedragsproblemen verklaard kunnen worden.