top of page

Monique Koks-Leensen

20220526TeamSOEB_19.JPG

Senior onderzoeker

Monique Koks – Leensen is gezondheidswetenschapper. Na haar studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft zij in het AMC Amsterdam promotieonderzoek naar manieren voor gehoorscreening voor werknemers in lawaai afgerond. Daarna heeft Monique zich als postdoc bij het Coronel instituut voor Arbeid en Gezondheid beziggehouden met onderzoek op het gebied van chronisch zieken en werk. Sinds augustus 2017 werkt ze als postdoc bij Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, waar haar onderzoek zich vooral richt op gezondheid van en zorgverlening voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), vanuit het sociale domein en de eerste lijn. Onderwerpen zoals herkenning van LVB en/of bijkomende problematiek als psychische klachten, registratie van VB door de huisarts en het bieden van passende zorg en ondersteuning aan deze kwetsbare doelgroep komen aan bod.

20220526TeamSOEB_8.JPG
bottom of page