top of page

Monique Koks-Leensen

20220526TeamSOEB_19.JPG

Senior onderzoeker

Monique Koks – Leensen is gezondheidswetenschapper. Sinds augustus 2017 werkt ze als senior onderzoeker bij Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, waar haar onderzoek zich vooral richt op gezondheid van en zorgverlening voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Kwalitatief onderzoek, zoals naar ervaringen met zorg in de eerste lijn, sociaal domein, of publieke gezondheid, vormt een belangrijke onderdeel in haar studies. De afgelopen periode heeft ze zich bezig gehouden met de impact van COVID-19 op mensen met een verstandelijke beperking en het in beeld brengen daarvan. Daarvoor werkte ze samen met verschillende zorginstellingen en praktijkorganisaties én ervaringsdeskundigen.

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem heeft en mee kan doen in wat voor hen belangrijk is, dus ook in wetenschap. Daarom maak ik me sterk voor het betrekken van (ervaringskennis van) mensen met LVB in onderzoek, door inclusief gezondheidsonderzoek te doen’.

20220526TeamSOEB_8.JPG
bottom of page