Naar de huisarts

Eerstelijnszorg op maat voor mensen met verstandelijke beperkingen

Goede gezondheidsinformatieoverdracht vraagt een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen: patiënt, familieleden, begeleiders, de huisarts en andere personen in de huisartspraktijk of de zorgorganisatie. Mathilde Mastebroek heeft voor het praktijkproject ‘Naar de huisarts’ verschillende producten gemaakt om huisartsenbezoeken beter te laten verlopen voor zowel cliënt als huisarts.

Het Huisartsenboekje

Het Huisartsenboekje is een hulpmiddel voor informatieoverdracht bij het bezoek aan de huisarts. Het bevat verschillende pagina’s zowel voor de patiënt (al of niet in te vullen met de hulp van een begeleider) als voor de huisarts om informatie vast te leggen of te helpen onthouden.

Explanimation:
'Mensen met verstandelijke beperking naar de huisarts'

Een korte instructieve film over hoe het bezoek van mensen met een verstandelijke beperking voor henzelf, begeleiding en de huisarts beter kan.