top of page

Naar de huisarts

Eerstelijnszorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking

Hoe weet je zeker dat alles wat van belang is over de gezondheid van een cliënt ook daadwerkelijk meegenomen wordt?

Goede gezondheidsinformatieoverdracht vraagt een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen: de persoon met een verstandelijke beperking, familieleden, begeleiders, de huisarts en andere personen in de huisartspraktijk of de zorgorganisatie. Mathilde Mastebroek heeft voor het praktijkproject ‘Naar de huisarts’ verschillende producten gemaakt om huisartsenbezoeken beter te laten verlopen voor alle betrokkenen.

Mathilde Mastebroek.jpg

Over het onderzoek

Mensen met verstandelijke beperkingen hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperkingen. Ze komen twee keer zo vaak bij de huisarts en krijgen vier keer zoveel herhaalrecepten. Door de veranderingen in de zorg wonen zij steeds vaker in de wijk en maken daar gebruik van de eerstelijnsgezondheidszorg. De rollen van de huisarts en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg veranderen mee. Goede medische zorg aan deze patiënten vereist steeds meer afstemming en samenwerking tussen patiënten, huisartsvoorzieningen, zorgaanbieders, begeleiders en mantelzorgers.Heel belangrijk daarbij is goede informatie-uitwisseling en informatie-overdracht tussen alle betrokkenen: zonder goede uitwisseling van informatie is er namelijk geen duidelijkheid over diagnose, behandeling of effect. Maar voor mensen met verstandelijke beperkingen is het vaak lastig om aan de huisarts te vertellen wat er aan de hand is en voor huisartsen is het soms lastig om te achterhalen wat het probleem is en om de juiste behandeling te geven. Niet altijd zijn er familieleden of begeleiders aanwezig bij het consult en ook wanneer dat wel zo is, kan het gebeuren dat nog steeds niet alle benodigde informatie beschikbaar is of mee terug gaat naar huis.

Het doel

Het doel van dit project was om er achter te komen hoe je ervoor zorgt dat belangrijke informatie over de gezondheid van een persoon met verstandelijke beperkingen op het juiste moment bij de juiste persoon aankomt. We noemen dit ‘gezondheidsinformatieoverdracht’. Optimale samenwerking tussen alle betrokkenen (de persoon met een verstandelijke beperking, familieleden, begeleiders, de huisarts en andere personen in de huisartspraktijk of de zorgorganisatie) is hiervoor cruciaal. In dit project werd daarom ook deze samenwerking in kaart gebracht.

Kenniproducten naar de huisarts
Het Huisartsenboekje

Het Huisartsenboekje is een hulpmiddel voor informatieoverdracht bij het bezoek aan de huisarts. Het bevat verschillende pagina’s zowel voor de patiënt (al of niet in te vullen met de hulp van een begeleider) als voor de huisarts om informatie vast te leggen of te helpen onthouden.

Explanimation:
'Mensen met verstandelijke beperking naar de huisarts'

Een korte instructieve film over hoe het bezoek van mensen met een verstandelijke beperking voor henzelf, begeleiding en de huisarts beter kan.

Publicaties
  • Een artikel over de resultaten van het project in Bijblijven - tijdschrift praktische huisartsgeneeskunde; 

  • Publieksversie eindrapport 'Naar de Huisarts'. Een toegankelijke versie van het formele eindrapport, met veel aandacht voor praktische oplossingen voor belemmeringen of knelpunten in de samenwerking en informatieoverdracht tussen huisartsvoorzieningen, patiënten met verstandelijke beperkingen, mantelzorgers en personeel van zorginstellingen;

  • De formele eindrapportage;

  • Het consultatieverslag: een weergave van een consultatietraject binnen het project 'Eerstelijnszorg op maat voor mensen met verstandelijke beperkingen'. 

bottom of page