top of page

Gezond leven

Meer bewegen: dromen, ontdekken en doen!

Over het onderzoek

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben overgewicht, eten minder gezond en bewegen weinig. Bestaande voorzieningen zijn vaak niet passend voor hen. In dit project onderzoeken we hoe we de voorzieningen op het gebied van gezond leven beter kunnen laten aansluiten op de mogelijkheden, interesses en behoeften van de individuele cliënt.

Noortje Kuijken heeft, in samenwerking met het Kennisplein Gehandicaptensector en met hulp van een subsidie van Stichting SPZ, een methode ontwikkeld die mensen met een verstandelijke beperking helpt om meer te bewegen in het dagelijks leven.

 

Wil jij met je cliënt aan de slag om meer te bewegen in het dagelijks leven? De methode dromen-ontdekken-doen helpt jou als begeleider mensen met een verstandelijke beperking meer te laten bewegen in het dagelijks leven. Het geeft handvatten hoe je bewegen meer onderdeel maakt van het dagelijks leven van je cliënt. Samen doorloop je met je cliënt daarbij de fases: dromen, ontdekken en doen. “Dromen, ontdekken en doen! Meer bewegen in het dagelijks leven” helpt iedereen, zowel mensen die ambulante begeleiding krijgen, als mensen die in woongroepen begeleid worden, om meer te bewegen in het dagelijks leven.

Aan de slag

Via de stappen uit deze methode ga je in gesprek over wat je cliënt al doet aan beweging én graag wil doen om meer te bewegen. De onderstaande drie tools helpen je daarbij. Het gaat om een handreiking, beweegposter en weekplanner.

Handreiking 

Voor begeleiders zijn er twee handreikingen ontwikkeld, namelijk één voor zorginstellingen en één voor ambulante begeleiding. De handreikingen beschrijven hoe je als begeleider aan de slag kunt gaan met de beweegposter en de weekplanner.

Beweegposter 

Met de beweegposter kun je de dromen van cliënt achterhalen. Je geeft antwoord op de vraag: Hoeveel zou je cliënt graag willen bewegen en wat kan hij/zij allemaal doen om te bewegen? De poster bestaat uit twee kanten. De linkerkant gaat over de dingen die je cliënten nu al doen aan beweging in het dagelijks leven. Aan de rechterkant komen dingen te staan die je cliënten zouden kunnen en willen doen om meer te bewegen in het dagelijks leven.

BeweegposterNoortjeKuijken - Sterker op
Weekplanner 

Na het invullen van de beweegposter kun je aan de slag met je cliënt. Het echte doen moet natuurlijk nog gebeuren. De weekplanner en het bijbehorende uitknipvel kunnen daarbij helpen.

Met bovenstaande hulpmiddelen ga je van bewust worden naar actie. Door te plannen wanneer je cliënt meer wilt bewegen en te kijken of het ook lukt. Luister daarbij naar je cliënt en probeer niet teveel te sturen; het gaat om wat hij/zij graag wil en kan.

#Ikbenff

Meer bewegen is belangrijk voor de gezondheid en om in contact te komen met andere mensen. Het is niet moeilijk. Jullie kunnen er iedere dag mee beginnen. Kom in beweging en laat op social media via de hashtag #ikbenff zien hoe jij en je cliënt bewegen in het dagelijks leven toepassen. Bewegen gaat ook over plezier maken. Bekijk de filmpjes over de methode en laat je inspireren!


Heb je een vraag over de methode? Neem dan gerust contact op via sterkeropeigenbenen@radboudumc.nl

UitknipvelNoortjeKuijken - Sterker op ei

De beweegposter en de beweegplanner helpen om gezond leven tastbaar te maken

Het onderzoek ‘Gezond leven’ van Noortje Kuijken richtte zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe je ervoor kan zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking beter gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen op het gebied van gezond leven.

bottom of page