top of page

Doel(en) van het onderzoek

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen is er steeds meer aandacht voor antibioticaresistentie.  Er is nog weinig bekend over de omvang en de impact van antibioticaresistentie in de (langdurige zorg) voor mensen met een verstandelijke beperking. Betere inzichten kunnen helpen om infectieziekten en antibioticaresistentie onder cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen.

Uitvoering van het onderzoek

Het project zal bestaan uit een aantal deelprojecten. De deelprojecten richten zich op drie thema’s:

  1. infectiepreventie

  2. antibioticagebruik

  3. antibioticaresistentie.
     

Infectiepreventie
Tijdens dit deelproject brengen we in kaart hoe de infectiepreventie in de gehandicaptenzorg is georganiseerd. Ook zullen we zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg vragen naar hun ervaringen met van infectiepreventie en antibioticaresistentie.

 

Antibioticagebruik

Door het antibioticagebruik in kaart te brengen en te onderzoeken wanneer antibiotica bij cliënten met een verstandelijke beperking worden voorgeschreven, hopen we handvatten te krijgen om het antibioticabeleid te optimaliseren.

 

Antibioticaresistentie

Door het gebruik van bestaande data uit surveillance systemen (zoals ISIS-AR) en innovatieve methoden (zoals rioolwateronderzoek) zal geschat worden wat de omvang is van antibioticaresistentie in de Nederlandse gehandicaptenzorg.

 

Met de resultaten van dit onderzoek willen we meer kennis opdoen en bewustwording creëren ten aanzien van antibioticaresistentie en infectiepreventie in de Nederlandse gehandicaptenzorg om daarmee de impact van antibioticaresistentie zo klein mogelijk te houden.


Heeft u interesse gekregen in ons onderzoek, of wilt u als instelling of organisatie mee doen aan een van onze deelprojecten? Neem dan contact op met Soemeja Hidad (Promovendus Antimicrobiële resistentie en infectiepreventie in de gehandicaptenzorg) | soemeja.hidad@rivm.nl / soemeja.hidad-nuh@radboudumc.nl

 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en uitgevoerd in samenwerking met het RIVM.

pillen

Als we weten hoe we antibioticaresistentie in de gehandicaptenzorg zoveel mogelijk kunnen beperken is dat van grote waarde voor deze kwetsbare groep. Om dit te bereiken, moeten we eerst inzicht hebben op de omvang van antibioticaresistentie, én hoe we infectieziekten kunnen voorkomen. Daar is in de gehandicaptenzorg nog weinig over bekend. Met dit onderzoek willen we dit in kaart brengen.

Soemeja Hidad

(gast)promovendus bij academische werkplaats Sterker op eigen benen 

Soemeja.jpg

GIRAF-project: Onderzoek naar antibioticaresistentie en infectiepreventie in de gehandicaptenzorg

Infectieziekten worden behandeld met antibiotica. Als dit vaak wordt gebruikt kan het zijn dat de bacteriën die de infectieziekte veroorzaken ongevoelig worden voor antibiotica. Dat noemen we antibioticaresistentie. Cliënten met een verstandelijke beperking hebben vaker een kwetsbare gezondheid en zijn daardoor sneller vatbaar voor infectie(ziekten). Wanneer bacteriën resistent zijn geworden dan werken antibiotica niet of minder goed. Daarom is het juist bij deze mensen belangrijk om infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment weten we nog niet zo veel over het vóórkomen van infectieziekten en antibioticaresistentie in de gehandicaptenzorg.

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in infectiepreventie, het antibioticagebruik, en antibioticaresistentie in de (langdurige) zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking.

bottom of page