Gezonde leefomgeving

Gezond leven is zo makkelijk nog niet! Zeker niet in onze samenleving waarin we elke dag worden verleidt tot ongezond gedrag. De keuzes die we maken worden beïnvloed door onze omgeving. Het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving is dan ook van essentieel belang om gezond gedrag te stimuleren! In dit onderzoek ontwikkelen we een omgevingsscan die in kaart brengt in hoeverre de leefomgeving mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij gezond leven. Uitkomsten en adviezen kunnen beleidsvorming en planning van ondersteunen.
 

Wat we doen

Het onderzoek duurt vier jaar (januari 2017 - januari 2021) en bestaat uit vier fases:
1. We praten met onderzoekers op het gebied van a) de gezonde leefomgeving en b) mensen met een verstandelijke beperking en hun leefomgeving. In een concept mapping studie brengen we de kennis van de onderzoekers bijeen. Zo weten we waar we op moeten letten als we de leefomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking gezonder willen maken.
2. Hierna worden de wensen en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten in kaart gebracht. Welke ondersteuning vanuit de omgeving nodig is om gezond te leven?
3. De omgevingsscan wordt ontwikkeld op basis van de verzamelde kennis in fase 1 en bestaande literatuur. We voeren gesprekken met experts en mensen met een verstandelijke beperking om de kwaliteit van de ontwikkelde scan te verbeteren.
4. Op verschillende locaties gaat een team van mensen met een verstandelijke beperking en de onderzoeker de omgevingsscan toepassen. Samen brengen zij op locatie in kaart in welke mate deze leefomgeving een gezonde leefstijl ondersteunt en waar kansen voor verbetering liggen! De uitkomsten kunnen beleidsvorming van de zorginstelling ondersteunen.

De doelgroep

De omgevingsscan wordt ontwikkeld voor zorginstellingen die zorg verlenen aan mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Tijdens het onderzoek wordt samengewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, verwanten, begeleiders, onderzoekers en experts op het gebied van gezondheidsbevordering.

Over de onderzoeker

Kristel Vlot-van Anrooij studeerde Health & Society (gezondheidswetenschappen) aan Wageningen University. Tijdens haar stageperiode bij het Radboudumc aan de leerstoel Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, maakte ze kennis met onderzoek naar gezondheidsbevordering voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit sprak haar zo aan, dat ze na haar afstuderen bleef werken bij het Radboudumc. Eerst als onderzoeksmedewerker binnen het project ‘Gezond Leven’ en later als coördinator van de academische werkplaats Sterker op eigen benen. In 2017 startte zij haar promotieonderzoek ‘Gezonde Leefomgeving’.
 

Update juni 2018

Onderzoek 1 waarin experts meedachten over wat belangrijke onderdelen zijn van de gezonde leefomgeving, is afgerond. Klik hier om de vlog over de resultaten van dit onderzoek te bekijken.
Ook wordt er nog een wetenschappelijk artikel geschreven over de resultaten.
Onderzoek 2 waarin we in groepsgesprekken met mensen met een matige verstandelijke beperking en vertegenwoordigers (familie of begeleiders) van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking praten wordt momenteel uitgevoerd.We praten met hen over wat zij belangrijke aspecten vinden van de gezonde leefomgeving. Klik hier voor de laatste factsheet.

Update december 2018

In groepsgesprekken vertelden mensen met een matige verstandelijke beperking en vertegenwoordigers (familie of begeleiders) van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking over wat belangrijke onderdelen van de leefomgeving zijn voor gezond eten en voldoende bewegen (onderzoek 2). Deze informatie wordt nu gebruikt in de ontwikkeling van de omgevingsscan (onderzoek 3). De omgevingsscan kan door cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders ingevuld worden en geeft inzicht hoe goed een woon- of dagbestedingslocatie helpt bij gezond leven. In 2019 gaan we de omgevingsscan gebruiken in het implementatie project van De Krachten Gebundeld voor gezond leven (project 4).