top of page
robot

Bij de ontwikkeling en implementatie van eHealth is het belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking in het proces te betrekken. Dit maakt eHealth een stuk toegankelijker en beter te implementeren!

Julia van Calis

PhD kandidaat bij academische werkplaats Sterker op eigen benen

Foto Julia (5).jpeg

Inclusieve ontwikkeling en implementatie van eHealth

Het gebruik van eHealth door mensen met een verstandelijke beperking neemt toe, maar in vergelijking met de algemene bevolking nog laag. Ondanks de veelbelovende eHealth toepassingen die worden ontwikkeld, blijkt de implementatie een uitdaging en kan deze vaak niet over langere tijd volgehouden worden. Dit zou kunnen worden verklaard doordat eHealth vaak wordt ontwikkeld en geïmplementeerd zonder de betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders, zoals de doelgroep, hun begeleiders en organisaties die met de eHealth toepassingen moeten werken. Mensen met een verstandelijke beperking hebben zeer heterogene behoeften als het gaat over gezondheid en ondersteuning, daarnaast zijn ze voor de toegang tot en het gebruik van eHealth sterk afhankelijk van hun sociale en fysieke context, daarom moet eHealth hierop worden afgestemd om ervoor te zorgen dat de voordelen van eHealth worden behaald. Door ervaringen met eHealth uit de praktijk, theoretische raamwerken en literatuur te integreren ontwikkelen we een gids die inclusieve ontwikkeling en implementatie van eHealth kan ondersteunen. Op deze manier kan eHealth toegankelijker worden gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Naast de studies wordt gedurende het hele onderzoek samengewerkt met co-onderzoeker Anneke van der Cruijsen. Door middel van de klankbordgroep die is samengesteld kunnen de methodes, analyses en resultaten van het onderzoek worden besproken. De klankbordgroep bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, onderzoekers, eHealth coördinatoren en projectleiders op het gebied van eHealth.

Het onderzoek duurt vier jaar (oktober 2020 - oktober 2024) en bestaat uit 4 studies.  

Flowchart project NL.png

1. 
Scoping review

 

Deze scoping review heeft als doel na te gaan of en welke benaderingen, modellen of theorieën er worden gebruikt bij de ontwikkeling en implementatie van eHealth voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onderzocht hoe en in hoeverre mensen met een verstandelijke beperking en andere stakeholders worden betrokken. Elementen uit het NASSS Framework en de CeHRes Roadmap worden gebruikt om ontwikkelings- en implementatieprocessen te onderzoeken.

4.
Evaluatie inclusieve ontwikkelingsproces Sensitieve Virtuele Assistent

Het doel van de vierde studie is om het co-design proces van een sensitieve virtuele assistent voor kwetsbare zorgvragers als een vorm van burgerwetenschap te evalueren en nieuwe kennis te verwerven over inclusieve design, werkmethoden en de meerwaarde van burgerwetenschap, zodat burgerwetenschap breder toegepast kan worden in technologische ontwikkelingstrajecten. Alle activiteiten binnen het project worden bijgehouden in een logboek en er zullen vragenlijsten met de betrokken burgerwetenschappers en consortiumleden (Tilburg University, MEE Gelderse Poort, Reframing studio & Mobile Water) worden afgenomen om hun ervaringen en de meerwaarde in kaart te kunnen brengen.

2.
Evaluatie re-design 'IkOnderzoekMee'

De tweede studie heeft als doel de impact te identificeren van het toepassen van inclusief onderzoek bij het herontwerpen en implementeren van eHealth voor mensen met een VB. Het platform ‘Ik onderzoek mee’ is samen met mensen met een verstandelijke beperking ontworpen en geëvalueerd zodat aan de behoefte is voldaan. ‘Ik onderzoek mee’ is een online inclusief platform waarmee wetenschappelijk onderzoekers mensen met een verstandelijke beperking kunnen betrekken bij het nadenken over onderwerpen, om zo tot nieuwe inzichten te komen. Binnen het platform kunnen mensen met een verstandelijke beperking vragenlijsten samenstellen, bestaande uit vragen en/of stellingen, op basis van hun eigen kennis en ervaring.

Discussie

Het doel van de discussie is om de resultaten uit alle studies en aanvullende theorieën samen te brengen, hieruit ontstaan praktische aanbevelingen voor inclusieve eHealth ontwikkeling en implementatie voor mensen met VB.

3.
Evaluatie implementatieproces Smart Diaper

Binnen deze studie wordt het implementatieproces van slimme continentiezorg bij cliënten met een ernstig meervoudige beperking binnen 4 zorgorganisaties geëvalueerd. Door middel van interviews met projectleiders en zorgmedewerkers en een logboek dat per organisatie is bijgehouden halen we de ervaringen met het implementeren van slimme continentiezorg op. Dit project is een samenwerking met Academy Het Dorp.

Inclusive eHealth development and implementation

Use of eHealth by people with intellectual disabilities (ID) is increasing but the technologies are not developed to fit the needs of people with ID. eHealth has the potential to provide support for the higher demand for personalised care and to increase the level of indepence for people with ID. However, implementation of eHealth is challenging and often cannot be maintained over time, due to lack of involvement of key stakeholders, such as the target group, their caretakers and the organisations that must work with the eHealth applications. 

This research aims to investigate how a guide can be created to support inclusive development and implementation of eHealth for people with ID. 

Inclusive eHealth
bottom of page