Hoe kunnen we ook buiten kantoortijden

goede zorg garanderen? 

Marloes Heutmekers
Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en onderzoeker bij Sterker op eigen benen

Eerstelijns zorg in de avond, nacht en het weekend

Eerstelijns zorg in de avond, nacht en het weekend voor mensen met een verstandelijke beperking is overal in Nederland anders vormgegeven en richtlijnen ontbreken. Met dit onderzoek wordt deze zorg in kaart gebracht en onderzocht hoe de zorg verbetert kan worden

Over het onderzoek

Onderzoek naar de eerstelijns zorg buiten kantooruren voor mensen met een verstandelijke beperking is noodzakelijk om een goede kwaliteit van zorg te kunnen garanderen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen een promotietraject met als doel de huidige situatie in kaart te brengen waarna de mogelijkheden geëxploreerd kunnen worden om deze zorg te optimaliseren. Het traject wordt gefinancierd door zorgaanbieder Daelzicht en de Erasmus Universiteit Medisch Centrum Rotterdam.
 

Wat we doen

Eerst wordt in kaart gebracht hoe de zorg momenteel georganiseerd is en of de zorgvraag afwijkt van de algemene bevolking. In het tweede deel worden mogelijkheden geëxploreerd om de avond, nacht en weekendzorg voor mensen met een verstandelijke beperking te optimaliseren. De resultaten zullen aanknopingpunten opleveren voor verder beleid. Dit is zeker gezien de komende stelselwijzigingen in de zorg en de toenemende rol van de eerstelijn voor deze doelgroep van groot belang.
 

De doelgroep

Binnen het onderzoek zal medewerking worden gevraagd van Nederlandse zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, huisartsen, huisartsenposten, artsen voor verstandelijke gehandicapten (AVGs), beleidsmakers en allerlei andere betrokken in het veld.

Update juni 2018

De laatste fase van het onderzoek is aangebroken! We hebben voor de laatste studie woonbegeleiders, triagisten en huisartsen geïnterviewd over hoe zij de avond, nacht en weekendzorg voor mensen met een verstandelijke beperking ervaren. Marloes is inmiddels aan het analyseren en is erg enthousiast over de vele interessante resultaten. Ondertussen is ze de introductie en discussie van haar proefschrift aan het opstellen.

Update december 2018 

Voor de laatste studie binnen het proefschrift zijn interviews met woonbegeleiders, triagisten en huisartsen uitgewerkt en wordt er geschreven aan een artikel. Ondertussen krijgen ook de algemene introductie en discussie van het proefschrift al aardig vorm.