top of page
Spoedkamers

Hoe kunnen we ook buiten kantoortijden

goede zorg garanderen? 

Marloes Heutmekers
AVG-arts en onderzoeker bij academische werkplaats Sterker op eigen benen

Marloes Heutmekers.jpg

Eerstelijns zorg in de avond, nacht en het weekend

Eerstelijns zorg in de avond, nacht en het weekend voor mensen met een verstandelijke beperking is overal in Nederland anders vormgegeven en richtlijnen ontbreken. Met dit onderzoek is deze zorg in kaart gebracht en onderzocht hoe de zorg verbeterd kan worden.

Over het onderzoek

Onderzoek naar de eerstelijns zorg buiten kantooruren voor mensen met een verstandelijke beperking is noodzakelijk om een goede kwaliteit van zorg te kunnen garanderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen een promotietraject met als doel de huidige situatie in kaart te brengen waarna de mogelijkheden geëxploreerd kunnen worden om deze zorg te optimaliseren. Het traject wordt gefinancierd door zorgaanbieder Daelzicht en de Erasmus Universiteit Medisch Centrum Rotterdam.
 

Wat we doen

Eerst is in kaart gebracht hoe de zorg momenteel georganiseerd is en of de zorgvraag afwijkt van de algemene bevolking. In het tweede deel werden mogelijkheden geëxploreerd om de avond, nacht en weekendzorg voor mensen met een verstandelijke beperking te optimaliseren. De resultaten leverden aanknopingpunten op voor verder beleid. Dit is zeker gezien de stelselwijzigingen in de zorg en de toenemende rol van de eerstelijn voor deze doelgroep van groot belang.
 

De doelgroep

Binnen het onderzoek is medewerking verleend van Nederlandse zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, huisartsen, huisartsenposten, artsen voor verstandelijke gehandicapten (AVGs), beleidsmakers en allerlei andere betrokken in het veld.

bottom of page