Spreekuur van de AVG praktijk

voor mensen met een verstandelijke beperking

Wanneer naar het AVG spreekuur?

Voor de meeste medische zorg kunnen mensen met een verstandelijke beperking heel goed bij hun eigen huisarts terecht, maar soms is het verstandig een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) te consulteren. De AVG is gewend om met mensen met een verstandelijke beperking om te gaan, weet waar hij of zij op moet letten, kan goed luisteren, heeft meer tijd voor de cliënt, herkent patronen en problemen eerder en kan zorgvuldig advies geven. Naar aanleiding van de vragen van de client, ouders/verzorgers of diens huisarts, brengt de AVG advies uit aan de eigen huisarts van de cliënt.

Het spreekuur van de AVG-praktijk is laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Nijmegen. Een consult aanvragen kan als er bijvoorbeeld problemen zijn rondom eten of drinken, epilepsie, gedrag, onbegrepen klachten, communicatie of syndroomgebonden medische problematiek. De AVG is geen vervanging van de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. Hij of zij zal na het consult verslag uitbrengen aan de eigen huisarts. 

De AVG Praktijk is gekoppeld aan het Universitair Gezondheidscentrum (onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc). Er wordt nauw samengewerkt met 'De Praktijk Nijmegen', waar ook andere disciplines veel ervaring hebben met mensen met een verstandelijke beperking: de GZ psycholoog, logopedist, fysiotherapeut en diëtist.

Verwijzing noodzakelijk

Voor een bezoek aan de AVG-praktijk is een verwijzing van de eigen huisarts nodig. Dit kan via Zorgdomein. Er zijn voor de cliënt geen extra kosten verbonden aan het consult.

De afspraak

Als de verwijzing van de huisarts is ontvangen, wordt u als cliënt/ouder/begeleider gebeld voor het maken van een afspraak. Voor een nieuwe cliënt reserveert de AVG praktijk een uur. Voor een controle dertig minuten.

De praktijk 

De praktijk waar het spreekuur zich bevindt is gevestigd op het terrein van het Radboudumc (gezondheidscentrum Heyendaal) Het gezondheidscentrum is ook te vinden op www.ugc-heyendael.praktijkinfo.nl.

Academische Werkplaats

AVG Spreekuur

Gerard van Swietenlaan 3 
6525 GB Nijmegen
info@avgpraktijknijmegen.nl | 088 – 779 50 02
Een afspraak en doorverwijzing zijn noodzakelijk

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
 Disclaimer © 2020 Sterker op eigen benen