Spreekuur van de AVG praktijk

voor mensen met een verstandelijke beperking