top of page

Promotie Marloes Heutmekers

Op vrijdag 17 januari zal Marloes Heutmekers, arts voor verstandelijke gehandicapten en onderzoeker bij Sterker op eigen benen, haar promotieonderzoek verdedigen in de aula van de Radboud Universiteit. Haar onderzoek naar spoedzorg voor mensen met een verstandelijke beperking beschrijft de huidige staat van deze zorg en laat delen zien van de inefficiëntie en mindere kwaliteit van de eerstelijnszorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met een verstandelijke beperking. Aansluitend aan de verdediging zal het symposium ‘Spoedzorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ plaatsvinden. Tijdens dit symposium zal worden stilgestaan bij de kwetsbaarheden in de spoedzorg voor mensen met verstandelijke beperkingen en zal worden gesproken over kansen voor de praktijk. Voor beide evenementen bent u van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven via deze link.

De volledige titel van het proefschrift is ‘Out-of-hours, primary care for people with intellectual disabilities: Out-of-sight, out-of-touch, out-of-mind’. Meer weten? Vraag het proefschrift op via Marloes.Heutmekers@radboudumc.nl.

Comments


bottom of page