Sterker op eigen benen pakt nieuw praktijkproject aan: Verslavingsproblemen in het sociale domein

Bijgewerkt: 30 nov 2018

Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) vormen een risicogroep voor problematisch alcohol- of drugsgebruik en voor gedragsverslaving, zoals overmatig gamen of internetgebruik. Deze problemen worden echter vaak niet of pas laat herkend. Hierdoor wordt adequate hulp onvoldoende ingezet en kunnen reeds bestaande problemen op andere gebieden verergeren, met schulden, criminaliteit of dakloosheid tot mogelijk gevolg.


In samenwerking met Tactus, NISPA en gemeente Zwolle ontwikkelen we in dit ZonMw-project een aanvullende module gericht op gedragsverslaving binnen het reeds bestaande screeningsinstrument SUMID-Q. Het uitgebreide screeningsinstrument wordt vervolgens geïmplementeerd in het sociale domein van de gemeente Zwolle om het gebruik van middelen en de mate van overmatig gamen en internetgebruik onder kwetsbare jongvolwassenen, waaronder jongvolwassenen met een LVB, op systematische wijze te inventariseren.

Verslavingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking


Academische Werkplaats

AVG Spreekuur

Gerard van Swietenlaan 3 
6525 GB Nijmegen
info@avgpraktijknijmegen.nl | 088 – 779 50 02
Een afspraak en doorverwijzing zijn noodzakelijk

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
 Disclaimer © 2020 Sterker op eigen benen