top of page

Oratie Geraline Leusink: 'Deze leerstoel is ontzettend hard nodig!'

Inmiddels is al een aantal weken verstreken, maar dat maakt de herinnering aan 11 oktober niet minder levend. Op deze dag heeft Geraline Leusink haar inaugurele rede gehouden waarmee zij haar ambt als hoogleraar Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking bij het Radboudumc officieel heeft aanvaard. Hiermee is zij de enige hoogleraar op dit vakgebied in Nederland. Goede medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt om een andere benadering, eentje die ‘anders is dan normaal’. Tijdens het symposium ‘Anders dan normaal’ en de daaropvolgende, gelijk genaamde inaugurele rede van Prof. dr. Geraline Leusink werd stilgestaan bij deze benadering.

Geraline opende haar inaugurele rede met de stelling: mensen met een verstandelijke beperking krijgen niet de juiste medische zorg en in sommige gevallen niet de juiste medische behandeling. Om deze stelling kracht bij te zetten werd het publiek voorgesteld aan de matig tot ernstig verstandelijk beperkte oom Jaap van Geraline, die op 56-jarige leeftijd is overleden. Hierbij was vermoedelijk sprake van vermijdbare sterfte, wat betekent dat indien optimale zorg was geboden het overlijden voorkomen had kunnen worden. Vermijdbare sterfte komt drie keer vaker voor bij mensen met dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Jaap is hiermee een van de vele voorbeelden uit de praktijk waarmee de stelling helaas wordt bevestigd.

e gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking is anders en vaak minder goed dan die van mensen zonder een beperking. In haar oratie pleit Geraline ervoor om mensen met een verstandelijke beperking zo normaal mogelijk te laten zijn. Hierbij is gelijkwaardige zorg echter niet het doel; de situatie is namelijk anders dan normaal. Geraline geeft aan dat juist door het erkennen van deze andersheid het mogelijk wordt om mensen met een verstandelijke beperking optimaal te kunnen ondersteunen. ‘Wij moeten ons aanpassen, niet zij. Niet door het zo normaal mogelijk te maken, maar door het benadrukken van de andersheid. Dit is alleen mogelijk door de verstandelijke beperking te erkennen’. Oom Jaap had niet normaal behandeld moeten worden, maar had in zijn anders zijn omarmd moeten worden om optimale zorg te kunnen leveren. Dit is dan ook de persoonlijke drijfveer van Geraline en waarom ze gemotiveerd is om een succes van de leerstoel Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking te maken. ‘Deze leerstoel is ontzettend hard nodig’. Deze feestelijke dag werd vervolgens met diner en dans afgesloten op een mooie locatie in Nijmegen. Co-onderzoekers Henk en Anneke waren natuurlijk ook de hele dag aanwezig en hebben hun eigen ervaringen gedeeld in een blog, die ook op de website te vinden is. De gehele oratie is hier terug te zien en te luisteren. Wij van de Academische Werkplaats zijn in ieder geval trots dat de enige hoogleraar voor mensen met een verstandelijke beperking verbonden is aan Sterker op eigen benen!
Comments


bottom of page