top of page

Oproep registratie coronavirus zorgorganisaties

Bijgewerkt op: 15 apr. 2020

In Nederland leven veel zorgen over het Corona-virus en de impact hiervan op mensen met een verstandelijke beperking.

Om meer inzicht te krijgen is het hard nodig dat we hier zo snel mogelijk samen informatie over verzamelen. Jullie hulp is hierbij onmisbaar!

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Academische werkplaats Sterker op eigen benen, is er nu een online database beschikbaar.

Deze database is samengesteld door artsen verstandelijk gehandicapten, epidemiologen en data specialisten.

In deze database kunnen we via de richtlijnen van ‘good clinical practice’ zorgvuldig en veilig alle nodige gegevens verzamelen bij zorginstellingen voor mensen met een VB in Nederland. Het gaat daarbij zowel om mensen met een gediagnosticeerde besmetting (test) als om sterke verdenkingen.


Wij zoeken per zorgorganisatie of zorglocatie iemand om namens deze locatie verdenkingen en bevestigde gevallen van het Corona-virus te registreren in deze database.

We hopen dat iedereen hieraan mee willen werken:

Mail je naam, je functie, je zorgorganisatie, de zorglocatie en je emailadres van de zorgorganisatie (dus geen privémail).

Je krijgt dan toegang tot de online omgeving en ontvangt instructies voor het invullen van de gegevens.

We hebben hier een helpdesk beschikbaar voor inhoudelijke en praktische vragen.

Wij hopen van harte op jullie medewerking, zowel door het verspreiden van deze informatie als door het deelnemen aan dit initiatief als (AVG-)arts!

Alvast hartelijk dank en: zegt het voort! Alleen samen kunnen wij hierin iets betekenen.

Namens academische werkplaats Sterker op eigen benen,

Prof. Dr. Geraline Leusink, MD, MBA Dr. Ir. Jenneken Naaldenberg Dr. Esther Bakker-van Gijssel, MD Dr. Bianca Schalk Dr. Monique Koks-Leensen Dr. Maarten Cuypers Masha Nägele, MSc


Comments


bottom of page