top of page

Mensen met een verstandelijke beperking vaker op jongere leeftijd besmet met het coronavirus

Persbericht

16 april 2020


De eerste, voorlopige bevindingen van online registraties door zorgorganisaties wijzen uit dat bij mensen met een verstandelijke beperking meer dan de helft van de bewezen besmettingen met het coronavirus (COVID-19) voorkomt onder de 60 jaar. Deze leeftijd ligt lager dan de landelijke cijfers van het RIVM, waar de meeste besmettingen in leeftijdsgroepen boven de 60 jaar geregistreerd worden. Het aantal overlijdens door COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking lijkt overeen te komen met de cijfers van het RIVM. Dit is in tegenstelling tot de ouderenzorg, waar het percentage overlijdens veel hoger ligt. Daarnaast is aan de registraties te zien dat COVID-19 ook voorkomt op jonge leeftijd (10-19 jaar) bij mensen met een verstandelijke beperking. De Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc heeft sinds 24 maart, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een online database beschikbaar gesteld voor zorginstellingen. Dit is op dit moment de enige online database, ook internationaal gezien, voor de registratie van besmettingen en verdenkingen van COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking.


Hiermee wil het Radboudumc het verloop van COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking in zorginstellingen in kaart brengen. Zorgorganisaties kunnen zich nog steeds op vrijwillige basis aanmelden voor deze registratie. Het is voor het volgen van het verloop van COVID-19 van belang dat de organisaties het aantal besmettingen en verdenkingen blijven doorgeven. Het verwerken van de COVID-19 verdenkingen in de database kost tijd en is op het moment nog niet volledig.


Ongeveer een derde van de zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland neemt deel aan de online registratie van Sterker op eigen benen. Tot en met vandaag zijn hierin 600 verdenkingen gemeld op COVID-19 en bij 189 patiënten is COVID-19 middels een test vastgesteld. Van de positief geteste patiënten zijn er 18 overleden. Bij een verdenking op COVID-19 registreren artsen met name symptomen zoals koorts (69%), hoesten (73,5%), vermoeidheid (52,1%) en kortademigheid (42,8%). In deze factsheet leest u meer over de eerste bevindingen uit deze registratie.


Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar

‘Door het bundelen van onze krachten in het team, zijn wij in staat geweest om op korte termijn deze bevindingen naar buiten te brengen’ vertelt Prof. Dr. Geraline Leusink, Radboudumc en directeur van de Academische werkplaats Sterker op eigen benen. ‘De online database is gestart omdat mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaar zijn en we benieuwd zijn hoe deze kwetsbaarheid naar voren komt tijdens de coronacrisis. Door de kwetsbaarheid van deze groep zien we dat de voldoende persoonsbeschermende middelen dringend nodig zijn, om de veiligheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers te garanderen en verdere besmettingen van cliënten te voorkomen.’


Registratie van belang om beleid bij te stellen

‘De cijfers laten zien dat bij mensen met een verstandelijke beperking andere leeftijdspatronen van toepassing zijn dan bij de algemene populatie’, vervolgt Leusink. ‘Het registreren van het verloop van COVID-19 bij deze doelgroep is dus van belang om beleid tijdig bij te kunnen stellen. Met de registraties in de online database zullen wij de komende tijd de trends volgen. Samen met het RIVM wordt nog bezien hoe de gegevens ook door hen benut kunnen worden.’Comments


bottom of page