top of page

Landelijke krachtenbundeling Associatie van Academische Werkplaatsen VB een feit!

Vanaf januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.


Wat doet de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

De partners binnen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen richten zich op kennisvragen op het gebied van gezondheid, het functioneren en op participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de Academische Werkplaatsen staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. In 2018 spraken de betrokken partijen de intentie uit om intensiever te gaan samenwerken. De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen nu hun krachten in een Associatie: een belangrijke stap in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan het versterken van hun positie in de samenleving. De Associatie zorgt voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking en vormt het aanspreekpunt voor ministeries en overheden betrokken bij het onderzoeksbeleid voor mensen met een verstandelijke beperking. De aangesloten partners gaan daarnaast samenwerken op het gebied van bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Ten slotte stimuleert de Associatie ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers van de aangesloten partners.


Eerste resultaten van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen zichtbaar

Het afgelopen jaar hebben de betrokken Academische Werkplaatsen de belangrijkste kennisvragen van zorgorganisaties over het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking verzameld en beantwoord. De vragen en antwoorden staan zowel op de site van de Associatie als op het Kennisplein Gehandicaptenzorg. Ook heeft in januari 2020 een eerste Researchdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag hebben meer dan 100 onderzoekers van de Academische Werkplaatsen uitgebreid kennis met elkaar gemaakt en is de basis gelegd om de krachten verder te bundelen. Er zijn inmiddels meerdere gezamenlijk onderzoeken voorbereid en worden op dit moment uitgevoerd.

Wie participeren in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

De volgende Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken hebben zich aangesloten bij de Associatie:

  1. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking - Tilburg University departement Tranzo

  2. Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU - Vrije Universiteit Amsterdam

  3. Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen - Radboud Universiteit Nijmegen

  4. Academische Werkplaats GOUD - Erasmus UMC

  5. Academische Werkplaats Bartiméus-VU - Vrije Universiteit Amsterdam

  6. Academische Werkplaats EMB - Rijkuniversiteit Groningen

  7. Landelijk Kenniscentrum LVB

  8. Ben Sajet Centrum - Universiteit van Amsterdam

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een dagelijks bestuur, onder voorzitterschap van Prof. Petri Embregts (Tilburg University); het dagelijks bestuur bestaat verder uit Prof. Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en Prof. Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Associatie, mw. Carry van Leest via j.e.vanleest@tilburguniversity.edu. Ook vindt u meer informatie op de website van de Associatie.


Comments


bottom of page