Jenneken Naaldenberg wordt 'Visiting Senior Research Fellow' in Dublin

Sinds 2011 werkt Jenneken bij de academische werkplaats Sterker op eigen benen als begeleider van onderzoekers die hier werken aan hun promotieonderzoek. Jenneken is onlangs benoemd voor de functie van Visiting Senior Research Fellow in University College Dublin. Tot 2023 gaat zij vanuit onze academische werkplaats samenwerken met Dr. Christine Linehan van de UCD school of psychology. Samen willen zij vergelijkend onderzoek over de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking opzetten en het inclusief onderzoek doorontwikkelen.

Jenneken Naaldenberg - Sterker op eigen benen

Academische Werkplaats

AVG Spreekuur

Gerard van Swietenlaan 3 
6525 GB Nijmegen
info@avgpraktijknijmegen.nl | 088 – 779 50 02
Een afspraak en doorverwijzing zijn noodzakelijk

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
 Disclaimer © 2020 Sterker op eigen benen