top of page

Grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking maakt zich zorgen of is bang voor corona

Bijgewerkt op: 26 mrt. 2021

De resultaten van de eerste vragenlijstronde van onderzoek naar de impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn bekend. Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op het leven en de mentale gezondheid van deze doelgroepen. Met deze informatie kunnen we handelingsperspectieven bieden voor professionals en gemeenten.


Samen met ervaringsdeskundigen hebben onderzoekers, onder andere van Sterker op eigen benen, een makkelijk lezen-vragenlijst ontwikkeld, die via een speciaal ontwikkeld platform voor de doelgroep – ikonderzoekmee.nl – is afgenomen. In november en december 2020 hebben meer dan 400 mensen met LVB of laaggeletterdheid deze vragenlijst ingevuld. Exact dezelfde vragenlijst is tevens door bijna 3.000 panelleden van GGD Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid ingevuld om een vergelijking mee te kunnen maken.


Uitkomsten

De resultaten laten zien dat een groot aandeel van de laaggeletterden en mensen met LVB kampt met negatieve gevoelens. Er is een grote groep die zich vaak zorgen maakt of bang is voor corona. Eén van de mogelijke oorzaken hiervoor is de tegenstrijdige boodschappen over corona en de maatregelen die worden afgegeven in de media. Een groot deel van de onderzochte groep geeft dan ook aan informatie over corona niet duidelijk te vinden. Ook zien we dat in veel gevallen werk of dagbesteding is verminderd of zelfs is gestopt, waardoor dagstructuur en sociale contacten wegvallen.


Om de resultaten te duiden en passende oplossingsrichtingen erbij te vinden, zijn de uitkomsten besproken in verschillende duidingssessies met ervaringsdeskundigen en experts. Dit heeft tot een aantal tips geleid voor zowel professionals als laaggeletterden en mensen met LVB zelf. Deze zijn gebundeld in twee factsheets die hieronder zijn te downloaden: één voor professionals en één makkelijk lezen.

Factsheet impact COVID-19 professionals
Download • 980KB
Factsheet impact COVID-19 makkelijk leze
.
Download • 981KB

Nieuwe vragenlijstronde

Om zicht te houden op de impact van de COVID-19 crisis op laaggeletterden en mensen met een LVB nemen we in 2021 nog tweemaal een vragenlijst af bij deze doelgroep. De nieuwe ronde staat gepland van 6 april t/m 3 mei. Het online platform is op basis van de eerste ronde verder doorontwikkeld. Zo kunnen niet alleen de vragen voorgelezen worden, maar is er nu ook een inspreekfunctie voor open vragen en zijn er filmpjes gemaakt met uitleg over het onderzoek en de vragenlijst. We hopen natuurlijk dat iedereen die de vorige keer de vragenlijst heeft ingevuld, dat nu weer wilt doen. Ook mensen die de eerste vragenlijst niet hebben ingevuld mogen mee doen.

Als er mensen zijn die graag mee willen doen, maar hulp willen bij het invullen van de vragenlijst dan kan dat. Vanuit MEE Gelderse Poort wordt namelijk ondersteuning geboden. Mocht u de vragenlijst onder uw cliënten uit willen zetten, neem dan contact op met de onderzoeker Anouk Menko via anouk.menko@radboudumc.nl.


Online bijeenkomst

Op 8 april vindt van 16.00 tot 17.30 uur online een bijeenkomst plaats, waarbij de onderzoeksresultaten verder worden toegelicht en er ruimte is om vragen te stellen. Hier kun je je aanmelden voor deze bijeenkomst.


Meer lezen over dit onderzoek en de eerste resultaten? Lees dan ook vooral dit artikel van ZonMw, waarvoor onderzoekers Monique Koks-Leensen en Fieke Raaijmakers (GGD Gelderland-Midden) zijn geïnterviewd!


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.
Comentários


bottom of page