top of page

Esther Bakker-van Gijssel wint Hanna Oorthuysprijs

Op 23 november ontvangt Esther Bakker-van Gijssel de Hanna Oorthuysprijs.

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)

reikt om het jaar een prijs uit aan een persoon, die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de beroepsgroep en het vakgebied. De NVAVG schrijft: De prijswinnaars moeten aan een flink aantal criteria voldoen. Het moet een persoon zijn die zich op bijzondere wijze inspant en aantoonbare voortgang boekt op een of meerdere van de volgende gebieden: · De profilering van het vak geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking

· Verankering van het vakgebied van de AVG in de gezondheidszorg in Nederland, maar ook daarbuiten

· De ontwikkeling van het vak geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking

De jury:

Esther Bakker-van Gijssel wint Hanna Oorthuysprijs
Esther Bakker-van Gijssel wint Hanna Oorthuysprijs

"We hadden niet veel tijd nodig om vast te stellen dat de prijswinnaar ruimschoots aan deze criteria voldoet. De voordracht werd ondersteund niet alleen door haar directe collega’s, maar ook door beide leerstoelen".

Marijke Meijer, de winnaar van de prijs in 2016: "Esther vervult in veel opzichten een voortrekkersrol in haar beroep als AVG. Zowel in de patiëntenzorg, als in wetenschappelijk onderzoek, in onderwijs en in de beroepsvereniging. Ze heeft laten zien dat ze goede organisatorische kwaliteiten heeft, de neiging en vaardigheid de leiding op zich te nemen en het werk zo te organiseren dat ze vele bordjes in de lucht kan houden maar ook niet van slag raakt als er af en toe een schoteltje sneuvelt. Zij is zeer daadkrachtig en ze zoekt dingen grondig uit. Ze gaat moeilijke of gevoelige onderwerpen niet uit de weg en gaat respectvol om met eventuele uiteenliggende standpunten. Ze geldt daarom als een grote verbinder en een ideale samenwerkingspartner. Humor en een ontspannen uitstraling zijn voor haar belangrijke instrumenten".

Esther kwam in 2004 in opleiding tot AVG en deed de opleiding soepel in drie jaar full time, naast het bestieren van een gezin met vier opgroeiende kinderen. Meteen na haar afstuderen meldde ze zich bij de commissie deskundigheidsbevordering waar ze zich jarenlang voor inzette en ze stoomde op tot bestuurslid en later tot voorzitter van de vereniging. Ook nu nog zet ze haar denkkracht en ervaring in als adviseur en ondersteuner van het bestuur.

In haar werk als AVG heeft ze de aandacht verlegd van het instellingswerk naar nieuwere vormen van zorg. Ze is al 5 jaar als AVG betrokken bij een multidisciplinaire poli voor patiënten met een zeldzame aandoeningen, ze is met twee collega’s kartrekker van de academische AVG praktijk, organiseerde een transitiepoli met de kinderartsen en ze is consulent AVG voor in het academisch ziekenhuis opgenomen patiënten met een verstandelijke beperking. Naast haar klinische werk startte ze in 2013 met een promotietraject, waarin ze een proactief gezondheids-screeningsinstrument voor mensen met verstandelijke beperkingen ontwikkelde en begin december op hoopt te promoveren. Ondanks de combinatie promoveren en patiëntenzorg heeft ze ook nog tijd voor beroepsgebonden nevenactiviteiten. Zo is ze lid van de werkgroep ‘Wij zien je wel’, die in opdracht van de minister van VWS een impuls moet geven aan de kwaliteit van leven van mensen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Ook was ze gastredacteur van het NTvG bij een speciaal nummer over gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen in 2014. Het aantal presentaties en workshops dat ze gaf op nationale en internationale congressen is niet te tellen. In 2017 won ze de posterprijs voor de beste poster van een PhD student op het SIRG Health congres van de IASSIDD, de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities. In deze special interest group is ze ook zeer actief. Ook In het onderwijs heeft ze diverse rollen vervuld: zowel als docent voor aios-AVG als in het basiscurriculum geneeskunde. Kortom, een actieve collega die zich op veel gebieden breed heeft ingezet voor de ontwikkeling van het vakgebied en de beroepsgroep en die dat hopelijk nog lang zal doen..


Comments


bottom of page