Onderwijs aan professionals

Geneeskundig curriculum

Iedere arts komt in zijn of haar carrière mensen met een verstandelijke beperking tegen. Het is de ambitie van de academische werkplaats om studenten, artsen en professionals bekend te maken met mensen met een verstandelijke beperking en specifieke behoeften met betrekking tot de gezondheidszorg.

In ieder jaar van de geneeskunde opleiding is er aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking. Soms in de vorm van zelfstudie-opdrachten, maar ook in casusbeschrijvingen, hoorcolleges, werkcolleges en werkgroepen. Dit onderwijs wordt verzorgd door een team van enthousiaste AVG’s, vaak in nauwe samenwerking met specialisten uit andere disciplines zoals kinderartsen en klinisch genetici. Onze ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking zijn ook betrokken binnen het onderwijs en verzorgen onder andere een groot hoorcollege.

Werkbezoeken

Zorgorganisaties die partner zijn van de Academische Werkplaats worden betrokken bij het onderwijs zodat iedere toekomstige arts persoonlijk kennis kan maken met de doelgroep. Zo gaat een grote groep studenten op bezoek bij zorgorganisatie Siza in het kader van onderwijs over langdurige zorg en innovatie.

Wetenschappelijke stage
of masterscriptie

Ben je student en op zoek naar een stageplek? Wanneer onze onderzoeken en doelgroep je aanspreken ben je van harte welkom om kennis te komen maken. Samen kijken we of we een passende stage kunnen aanbieden die aansluit bij jouw leerdoelen en interesses. Neem gerust contact op met Jenneken Naaldenberg.

Bij- en nascholing

De Academische Werkplaats levert een actieve bijdrage aan bij- en nascholing zoals de NHG leergang voor huisartsen en andere zorg-professionals. Neem voor vragen over ons onderwijsaanbod contact op met Mathilde Mastebroek. 

Academische Werkplaats

AVG Spreekuur

Gerard van Swietenlaan 3 
6525 GB Nijmegen
info@avgpraktijknijmegen.nl | 088 – 779 50 02
Een afspraak en doorverwijzing zijn noodzakelijk

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
 Disclaimer © 2020 Sterker op eigen benen