Naar de huisarts

Eerstelijnszorg op maat voor mensen met verstandelijke beperkingen

Goede gezondheidsinformatieoverdracht vraagt een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen: patiënt, familieleden, begeleiders, de huisarts en andere personen in de huisartspraktijk of de zorgorganisatie. Het doel van dit project is om er achter te komen hoe je ervoor zorgt dat de juiste informatie over de gezondheid van een persoon met verstandelijke beperkingen op het juiste moment bij de juiste persoon aankomt.

Over het onderzoek

Mensen met verstandelijke beperkingen hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperkingen. Ze komen twee keer zo vaak bij de huisarts en krijgen vier keer zoveel herhaalrecepten. Door de veranderingen in de zorg wonen zij steeds vaker in de wijk en maken daar gebruik van de eerstelijnsgezondheidszorg. De rollen van de huisarts en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg veranderen mee. Goede medische zorg aan deze patiënten vereist steeds meer afstemming en samenwerking tussen patiënten, huisartsvoorzieningen, zorgaanbieders, begeleiders en mantelzorgers.Heel belangrijk daarbij is goede informatie-uitwisseling en informatie-overdracht tussen alle betrokkenen: zonder goede uitwisseling van informatie is er namelijk geen duidelijkheid over diagnose, behandeling of effect. Maar voor mensen met verstandelijke beperkingen is het vaak lastig om aan de huisarts te vertellen wat er aan de hand is en voor huisartsen is het soms lastig om te achterhalen wat het probleem is en om de juiste behandeling te geven. Niet altijd zijn er familieleden of begeleiders aanwezig bij het consult en ook wanneer dat wel zo is, kan het gebeuren dat nog steeds niet alle benodigde informatie beschikbaar is of mee terug gaat naar huis.

Het doel

Het doel van dit project is om er achter te komen hoe je ervoor zorgt dat belangrijke informatie over de gezondheid van een persoon met verstandelijke beperkingen op het juiste moment bij de juiste persoon aankomt. In het project noemen we dit ‘Gezondheidsinformatieoverdracht’. Optimale samenwerking tussen alle betrokkenen (cliënt, familieleden, begeleiders, de huisarts en andere personen in de huisartspraktijk of de zorgorganisatie) is hiervoor cruciaal. In dit project werd daarom ook deze samenwerking in kaart gebracht.

Werkwijze

In de eerste fase van het project hebben wij de praktische gang van zaken rond een bezoek aan de huisarts in beeld gebracht. Verder hebben wij via interviews en focusgroepen de ervaringen en meningen gepeild van patiënten met verstandelijke beperkingen zelf, hun familieleden, begeleiders, huisartsen en praktijkassistenten (100 mensen in totaal). Hoe kijken zij naar samenwerking, communicatie en informatieoverdracht? Wat vinden zij dat goed gaat of beter kan? De tweede fase bestaat uit een inspirerende werkconferentie. Een geselecteerde groep vertegenwoordigers van belangrijke partijen in de eerstelijnszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen buigt zich over de uitkomsten van fase 1 en vullen deze aan. Zij brengen daarnaast in wat hun organisaties kunnen doen om de communicatie en samenwerking te verbeteren en knelpunten op te lossen.

Publicaties naar aanleiding van dit onderzoek

- Een artikel over de resultaten van het project in 'Bijblijven-Tijdschrift Praktische Huisartsengeneeskunde'.
- Publieksversie eindrapport 'Naar de Huisarts'. Een toegankelijke versie van het formele eindrapport, met veel aandacht voor praktische oplossingen voor belemmeringen of knelpunten in de samenwerking en informatieoverdracht tussen huisartsvoorzieningen, patiënten met verstandelijke beperkingen, mantelzorgers en personeel van zorginstellingen.

- De formele eindrapportage 
- Het consultatieverslag: een weergave van een consultatietraject binnen het project 'Eerstelijnszorg op maat voor mensen met verstandelijke beperkingen'. 

Kennisproducten vanuit dit onderzoek

Klik hier om naar de pagina met kennisproducten te gaan.

Hoe weet je zeker dat alles wat van belang is over de gezondheid van een client ook daadwerkelijk aan bod komt? 

Mathilde Mastebroek
 AVG arts en onderzoeker Sterker op eigen benen