top of page
Masha Nägele

Masha Nägele

Masha Nägele heeft in 2019 haar studie Sociologie aan de Radboud Universiteit afgerond. Tijdens deze studie heeft zij een sterke affiniteit met gezondheid en de gezondheidszorg ontwikkeld. Zij heeft zich dan ook tijdens haar onderzoeksstages en vrijwilligerswerk op verschillende wijzen ingezet voor het verbeteren en onderzoeken hiervan. Kort na haar afstuderen begon Masha bij academische werkplaats Sterker op eigen benen. Zij zal haar functie als coördinator van de academische werkplaats combineren met haar promotieonderzoek. Dit onderzoek is gericht op het versterken van de samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk in de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de combinatie van beide functies is dat het ook zal leiden tot het versterken van de verbinding binnen Sterker op eigen benen.

 

Masha.Nagele@radboudumc.nl | LinkedIn
 

bottom of page