Palliatieve zorg leren identificeren

Cis Vrijmoeth onderzoekt de behoefte naar palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. De PALLI is een hulpmiddel voor zorgverleners om vroegtijdig te bepalen of een cliënt met een verstandelijke beperking achteruit is gegaan in gezondheid, hoe het op dit moment met de cliënt gaat en of iemand palliatieve zorg nodig heeft.

Academische Werkplaats

AVG Spreekuur

Gerard van Swietenlaan 3 
6525 GB Nijmegen
info@avgpraktijknijmegen.nl | 088 – 779 50 02
Een afspraak en doorverwijzing zijn noodzakelijk

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
 Disclaimer © 2020 Sterker op eigen benen