Palliatieve zorg leren identificeren

Cis Vrijmoeth onderzoekt de behoefte naar palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. De PALLI is een hulpmiddel voor zorgverleners om vroegtijdig te bepalen of een cliënt met een verstandelijke beperking achteruit is gegaan in gezondheid, hoe het op dit moment met de cliënt gaat en of iemand palliatieve zorg nodig heeft.