Inclusief Onderzoek

Tessa Frankena doet onderzoek naar 'inclusief onderzoek': de actieve deelname van mensen met een verstandelijke beperking in onderzoek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben hierbij de mogelijkheid om beslissingen te maken binnen en invloed uit te oefenen op het onderzoek.