Inclusief Onderzoek

Tessa Frankena doet onderzoek naar 'inclusief onderzoek': de actieve deelname van mensen met een verstandelijke beperking in onderzoek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben hierbij de mogelijkheid om beslissingen te maken binnen en invloed uit te oefenen op het onderzoek.

Academische Werkplaats

AVG Spreekuur

Gerard van Swietenlaan 3 
6525 GB Nijmegen
info@avgpraktijknijmegen.nl | 088 – 779 50 02
Een afspraak en doorverwijzing zijn noodzakelijk

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring
 Disclaimer © 2020 Sterker op eigen benen