Joyce Vanes

Joyce studeerde sociaal pedagogiek en toegepaste ethiek. Na het afronden van haar
studies werkte ze onder andere als docent, studentbegeleider en assessor voor
hogescholen en opleidingsinstituten. Ze begeleidde complexe hulpvragen in zorg- &
hulpverlening voor cliënten met een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek,
verslaving, delinquent gedrag en psychiatrie. Ook werkte ze in tweede- en derde
wereldlanden als Peru en Zimbabwe.
 

Als trainer en communicatiedeskundige begeleidde Joyce groepen en zorgorganisaties bij het implementeren van verandering. Als verbindende factor tussen verschillende expertises organiseert Joyce evenementen en sinds 2004 ook creatieve en actieve vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking (‘Maradijs’). 

Voor de academische werkplaats richt Joyce zich met name op de verbinding tussen alle huidige en toekomstige samenwerkingspartners, de zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en de werkplaats. Speerpunt is om de praktijk van alledag en de onderzoeken dicht bij elkaar te houden. 

 

 

Joyce.Vanes@radboudumc.nl Linked In