Jenneken Naaldenberg.jpg

Jenneken Naaldenberg

Jenneken Naaldenberg is associate professor op de onderzoekpositie ‘Gezondheid in context: verminderen van gezondheidsongelijkheid voor kwetsbare groepen’

Jenneken’s onderzoek richt zich vooral op het verbeteren van de gezondheid van en gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB).

 

"Gezondheid is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen met een VB hebben echter een systematische achterstand in de gezondheidszorg. Om die in te lopen is structurele extra aandacht nodig voor de complexiteit van de dagelijkse praktijk. En dit interesseert me want hoe doe je daar vanuit onderzoek recht aan? Daarom ben ik een voorstander van inclusief onderzoek waarin mensen met een VB actief betrokken worden. Dit maakt onderzoeksvragen relevanter, methodes praktijkgerichter en resultaten betekenisvol."
 

 

Jenneken.Naaldenberg@radboudumc.nl Linked In
Publicaties op Google scholar