top of page
Henny van Schrojenstein Lantman - de Valk

Henny Lantman

Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk is emeritus hoogleraar geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen. Na haar studie geneeskunde in Nijmegen is ze verder opgeleid tot AVG-arts en heeft ze promotieonderzoek gedaan aan de universiteit van Maastricht. Vervolgens combineerde ze haar werk als AVG-arts met onderzoek in Maastricht. In 2009 startte Henny als hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen en als directeur van 'Sterker op eigen benen'. Tot 2015 heeft ze de onderzoeksgroep geleid vanuit het doel om met het team van Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen een bijdrage te leveren en de gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen sterker en beter te maken.
 

Als emeritus professor is Henny nog betrokken bij veel promotieonderzoeken. Haar visie op gezondheidszorg en de onderzoeksgroep: “Goede en toegankelijke gezondheidszorg is belangrijk voor mensen met verstandelijke beperkingen. Dat geldt des te meer sinds er in 2015 veranderingen in wet- en regelgeving, van Awbz naar Wlz en Wmo zijn doorgevoerd en de mensenrechtenbepalingen van de Verenigde Naties ook in Nederland geratificeerd zullen worden. Binnen de onderzoeksgroep worden hiervoor voorwaarden en ondersteuning ontwikkeld. In het onderzoek, onderwijs en zorginnovatie staan de volgende zaken centraal: Hoe kunnen we mensen met verstandelijke beperkingen sterker maken bij hun eigen inzet voor gezond leven? Hoe kunnen we de zorgvrager en de zorgverlener in eerste lijn of specialistische zorg ondersteunen in het proces van klachtenpresentatie, diagnose en behandelbeleid? En welke nieuwe kennis over karakteristieke gezondheidsproblemen moeten we verzamelen en implementeren?"
 

In 2015 gaf Henny haar afscheidscollege.

bottom of page