top of page
Vrouw maakt salade

De gezonde zorgorganisatie

gezond eten
Afgerond onderzoek

Gezonde leefomgeving

Gezond leven is zo makkelijk nog niet! Zeker niet in onze samenleving waarin we elke dag worden verleid tot ongezond gedrag. De keuzes die we maken worden beïnvloed door onze omgeving. Het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving is dan ook van essentieel belang om gezond gedrag te stimuleren! In dit onderzoek ontwikkelen we een omgevingsscan die in kaart brengt in hoeverre de leefomgeving mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij gezond leven. Uitkomsten en adviezen kunnen beleidsvorming en planning van ondersteunen.

Loopschoenen
Afgerond onderzoek

Gezond
leven

Het onderzoek Gezond leven gaat over het bevorderen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in hoe je ervoor kan zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking beter gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen op het gebied van gezond leven.

shutterstock_679561714.jpg
Lopend onderzoek

Positieve
gezondheid

Een goede gezondheid is voor mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. Zij hebben te maken met gezondheidsachterstanden en een lagere levensverwachting. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat veel zorgvragen het medisch domein overstijgen. Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen en met concepten zoals Positieve Gezondheid is er steeds meer aandacht voor een bredere kijk op gezondheid. 

In dit project gaan we onderzoeken wat gezondheid betekent voor mensen met een verstandelijke beperking, welke onderwerpen en thema's belangrijk zijn en welke rol de arts VG hierin kan spelen.

bottom of page