top of page
Vrouw maakt salade

De gezonde zorgorganisatie

gezond eten
Afgerond onderzoek

Gezonde leefomgeving

Gezond leven is zo makkelijk nog niet! Zeker niet in onze samenleving waarin we elke dag worden verleid tot ongezond gedrag. De keuzes die we maken worden beïnvloed door onze omgeving. Het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving is dan ook van essentieel belang om gezond gedrag te stimuleren! In dit onderzoek ontwikkelen we een omgevingsscan die in kaart brengt in hoeverre de leefomgeving mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij gezond leven. Uitkomsten en adviezen kunnen beleidsvorming en planning van ondersteunen.

Loopschoenen
Afgerond onderzoek

Gezond
leven

Het onderzoek Gezond leven gaat over het bevorderen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in hoe je ervoor kan zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking beter gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen op het gebied van gezond leven.

bottom of page