De beweegposter en de beweegplanner helpen om gezond leven tastbaar te maken.

Noortje Kuijken
onderzoeker aan de academische werkplaats
Sterker op eigen benen

Gezond leven

Het onderzoek ‘Gezond leven’ richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van het onderzoek is om erachter te komen hoe je ervoor kan zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking beter gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen op het gebied van gezond leven.

 

Over het onderzoek

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben overgewicht, eten minder gezond en bewegen weinig. Bestaande voorzieningen zijn vaak niet passend voor hen. In dit project onderzoeken we hoe we de voorzieningen op het gebied van gezond leven beter kunnen laten aansluiten op de mogelijkheden, interesses en behoeften van de individuele cliënt.
 

Wat we doen

Het onderzoek duurt 5 jaar (november 2012 – december 2017) en bestaat uit de volgende stappen:
1. Als eerste onderzoeken we welke voorzieningen al bestaan en welke personen een belangrijke rol spelen bij de leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begeleider, diëtiste, fysiotherapeut, ouders en natuurlijk de cliënt zelf.

2. Vervolgens proberen we via interviews te achterhalen wat deze mensen belangrijk vinden: wat is volgens hen nodig om mensen met een verstandelijke beperking beter gebruik te laten maken van de bestaande voorzieningen die helpen om gezonder te leven?
3. Met al deze informatie gaan we een keuzehulp maken. Dit is een hulpmiddel dat helpt bij het kiezen van de juiste voorziening voor iedere individuele cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, wensen en interesses van mensen met verstandelijke beperkingen; wat is leuk, wat heeft hij/zij nodig, wat is mogelijk?

4. Tenslotte testen we of dit hulpmiddel echt goed werkt. De keuzehulp wordt gebruikt door mensen met een verstandelijke beperking samen met hun begeleider. Vervolgens gaan we kijken of de mensen met een verstandelijke beperking hierdoor makkelijker gebruik kunnen maken van de voorzieningen om gezonder te leven dan voorheen. Ook vragen we de cliënt en begeleider wat ze zelf van de keuzehulp vinden.

De doelgroep

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit mensen vanaf 18 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Wil je meewerken aan dit onderzoek, dan kun je contact opnemen met de onderzoeker. Gezamenlijk kijken we dan of deelname mogelijk is.
 

Over de onderzoeker

Noortje Kuijken studeerde gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht, waarbij zij zich specialiseerde in gezondheidsbevordering- en voorlichting. Kort na haar afstuderen in 2012 begon zij aan haar promotie-onderzoek ‘Gezond Leven’ binnen de academische werkplaats 'Sterker op eigen benen'. Een gezonde leefstijl is belangrijk, maar absoluut niet makkelijk. Zeker niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Middels haar onderzoek hoopt Noortje een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen, dat mensen met een verstandelijke beperking in het dagelijks leven helpt om makkelijker gezond te leven.

Update juni 2018

De producten van Noortje’s onderzoek zijn inmiddels online beschikbaar: “Dromen, ontdekken en doen! Meer bewegen in het dagelijks leven” helpt iedereen, zowel mensen die ambulante begeleiding krijgen, als mensen die in woongroepen begeleid worden, om meer te bewegen in het dagelijks leven. Wil je met de beweegposter en beweegplanner van aan de slag, kijk dan hier en maak kans op een beweegpakket met stappenteller!
Sinds januari 2018 is Noortje niet meer werkzaam bij het Radboudumc. Noortje hoopt in augustus 2018 haar proefschrift af te ronden en dit voor het eind van het jaar te mogen verdedigen. Vanaf eind augustus gaat Noortje een nieuwe uitdaging aan als docent op het HBO-V in Eindhoven. Tot en met december 2018 blijft ze bereikbaar via Noortje.Kuijken@radboudumc.nl.

Update december 2018 

Het proefschrift is bijna af! De inleiding en discussie zijn klaar, maar we kunnen het proefschrift pas indienen als er nog één extra artikel geaccepteerd is voor publicatie. Op dit moment worden Noortjes twee laatste artikelen door een wetenschappelijk tijdschrift beoordeeld voor publicatie. We hopen binnenkort goed nieuws te krijgen, zodat het proefschrift beoordeeld kan worden en Noortjes verdediging gepland kan worden.