top of page

Fleur Boot

Fleur Boot - Academische werkplaats Sterk op eigen benen

Fleur Boot is arts voor verstandelijk gehandicapten en werkt bij Aveleijn in Borne. Daarnaast werkt ze sinds 1 maart 2019 één dag in de week als onderzoeker bij de afdeling Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking van het Radboudumc. Fleur is gepromoveerd op het gebied van verwerkingsproblemen van het zien bij kinderen met een verstandelijke beperking. Daarna heeft ze onderzoek gedaan naar medicatiebeoordelingen door huisartsen bij mensen met een verstandelijke beperking in de wijk en heeft ze in Chili gekeken naar de organisatie van gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen twee jaar was Fleur werkzaam in Ierland, waar ze in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) onderzoek deed naar toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking in Ierland, Amerika, Zuid Afrika en India. Haar huidige onderzoek richt zich op bewustwording en kennis omtrent verstandelijke beperking, stigma en gezondheid in met name lage inkomenslanden en hoe we vervolgens een uitwisseling van kennis en uitkomsten met Nederland kunnen benutten voor de doelgroep.

 

Fleur.Boot@radboudumc.nl | LinkedIn
 

bottom of page