top of page
Schrijven met hand

Blogs van onze AVG-artsen

Arts met Files

April 2021

(Bijna) 10 jarig bestaan van de AVG-praktijk!

Bij de start van de leerstoel Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking (GMVB) in het Radboudumc werd bepaald dat er een 3 deling zou zijn: onderzoek, onderwijs en praktijk. In het najaar van 2011 richtte emeritus 

hoogleraar Henny van Schrojenstein-Lantman de Valk de AVG praktijk op. De AVG praktijk is gestart in de eerste lijn, namelijk in de academische huisartsenpraktijk UGC Heijendael; al tien jaar onze thuishaven. De AVG praktijk heeft zich de afgelopen tien jaar verder ontwikkeld. De oorspronkelijke driedeling vanuit de leerstoel is ook terug te vinden in de AVG praktijk, net als in onze Academische Werkplaats. Ik neem u in een vogelvlucht mee langs deze ontwikkeling.

Esther Bakker.jpg
bottom of page