(Bijna) 10 jarig bestaan van de AVG praktijk

Bij de start van de leerstoel Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking (GMVB) in het Radboudumc werd bepaald dat er een 3 deling zou zijn: onderzoek, onderwijs en praktijk. In het najaar van 2011 richtte em. hoogleraar Henny van Schrojenstein-Lantman de AVG praktijk op. De AVG praktijk is gestart in de eerste lijn, namelijk in de academische huisartsenpraktijk UGC Heijendael. Al 10 jaar onze thuishaven. De AVG praktijk heeft zich de afgelopen 10 jaar verder ontwikkeld. De oorspronkelijke driedeling vanuit de leerstoel is ook terug te vinden in de AVG praktijk, net als in onze Academische Werkplaats. Ik neem U in een vogelvlucht mee langs deze ontwikkeling.

Praktijk

Op het moment dat ik dit schrijf staan er 642 patiënten ingeschreven in de AVG praktijk. We zien de groei nu een beetje afvlakken, maar het kan zijn dat Corona hier een rol in speelt. Inmiddels werken er 4 AVG’s in de AVG praktijk. We houden praktijk op 5 dagdelen per week. De meeste verwijzingen komen van huisartsen uit de omgeving Nijmegen. Daarnaast werken we samen met de afdeling klinische genetica (poli zeldzaam en expertisecentrum erfelijke aangeboren ontwikkelingsstoornissen) en de kinderafdeling/ Amalia kinderziekenhuis (transitiepoli en opname afdeling) van het Radboudumc. Ook andere medisch specialisten buiten het Radboudumc (Maartenskliniek, CWZ) weten ons te vinden. Ik hoop u in de volgende nieuwsbrief iets over de samenwerking  met de opname afdeling van het Amalia kinderziekenhuis te vertellen.

Onderzoek

In 2013 zijn we gestart met het in het Radboud ontwikkelde elektronisch patiënten dossier TransHis. Dit huisarts informatie systeem verzameld ook data voor onderzoek. Een door Zon Mw gehonoreerde subsidieaanvraag stelde ons instaat om een goede toestemmingsprocedure (informed consent) voor wetenschappelijk onderzoek onder onze patiënten te starten. Inmiddels hebben we de eerste onderzoek data ontvangen en zijn we druk bezig met de analyses hiervan. We kijken in dit onderzoek naar de verwijsreden van de huisarts naar de AVG praktijk in relatie tot de diagnose en diagnostiek die de AVG gesteld en aangevraagd heeft.

Onderwijs

Omdat de AVG praktijk in een academisch ziekenhuis zit werken wij ook mee aan onderwijs. Zo deed een MSc geneeskunde student onderzoek naar de patiënt tevredenheid in de AVG praktijk. We zijn trots op het gemiddelde van bijna een 9 dat we van onze patiënten kregen! Er zijn al verschillende aios AVGs die onder supervisie van onze AVG meegedraaid hebben in poli Zeldzaam. We werken mee aan interviews gehouden door co-assistenten. Een enkele keer loopt er huisarts in opleiding werkzaam in UGC Heijendael een dagdeel met ons mee. Dit jaar zal er voor het eerst een aios AVG van een naburige instelling, die zelf geen poli heeft, onder supervisie van een van onze AVG’s patiënten zien in de AVG praktijk.

Bijna 10 jaar AVG praktijk, we hebben veel ontwikkelstappen gemaakt, maar er is nog zoveel meer te ontwikkelen. Zoals beloofd hoop ik u in een volgende nieuwsbrief daarover meer te vertellen

Esther Bakker-Van Gijssel

AVG-arts en onderzoeker bij Sterker op eigen benen