top of page
de rug van rit

Ons onderzoek belicht het perspectief van de jongere zelf!

Monique Koks-Leensen
 onderzoeker bij academische werkplaats Sterker op eigen benen 

20220526TeamSOEB_18.JPG

Begeleidingsbehoeften van jongeren
met een licht verstandelijke beperking

Onderzoek naar ervaringen met en behoeften aan begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) rondom hun 18de levensjaar, vanuit het perspectief van deze jongeren zelf.

 

Over het onderzoek

De 18de verjaardag is voor veel jongeren een belangrijke moment: de overgang van jeugd naar volwassenheid. Voor kwetsbare jongeren, zoals veel jongeren met LVB, brengt dit verschillende uitdagingen met zich mee. Sinds de stelselwijzigingen in de zorg per 1 januari 2015 krijgen jongeren met LVB wanneer zij 18 worden te maken met verschillende stelsels, waardoor de voortzetting van de hulp van voor hun 18de niet meer vanzelfsprekend verloopt. In veel gevallen verandert de zorg en begeleiding die ze gewend waren, en daarnaast zijn jongeren grotendeels zelf aan zet om hun ondersteuning te regelen. Niet alle jongeren met een licht verstandelijke beperking lukt dat; ze hebben vaak een zwak sociaal netwerk en missen vaardigheden voor zelfredzaamheid. Hierdoor lopen 18+ jongeren met een licht verstandelijke beperking het risico dat ze, nadat zij zelf verantwoordelijk worden voor hun zorg, snel op verschillende gebieden in problemen raken. Inmiddels is er veel inzicht in deze problematiek, maar één belangrijk perspectief mist: de behoeften van jongeren zelf. De jongeren kunnen zelf het beste aangeven waar zij problemen mee ervaren en behoefte aan hebben.

Dit onderzoek is afgerond. We hebben de verhalen van 7 jongvolwassenen, hun moeders en begeleiders geanalyseerd. Deze jongvolwassenen zijn bezig met hun toekomst en met zelfstandig worden. Dat kunnen ze niet zonder ondersteuning van hun ouders of van professionals. Deze begeleiding moet vanuit wederzijds vertrouwen stapsgewijs aangeboden worden, rekening houdend met hun licht verstandelijke beperking, maar ook met hun mogelijkheden en wensen. Lees hier het Eindrapport Begeleidingsbehoefte van jongeren met LVB.

bottom of page