Begeleidingsbehoeften van jongeren
met een licht verstandelijke beperking

Onderzoek naar ervaringen met en behoeften aan begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) rondom hun 18de levensjaar, vanuit het perspectief van deze jongeren zelf.

 

Over het onderzoek
 

De 18de verjaardag is voor veel jongeren een belangrijke moment: de overgang van jeugd naar volwassenheid. Voor kwetsbare jongeren, zoals veel jongeren met LVB, brengt dit verschillende uitdagingen met zich mee. Sinds de stelsel-wijzigingen in de zorg per 1 januari 2015 krijgen jongeren met LVB wanneer zij 18 worden te maken met verschillende stelsels, waardoor de voortzetting van de hulp van voor hun 18de niet meer vanzelfsprekend verloopt. In veel gevallen verandert de zorg en begeleiding die ze gewend waren, en daarnaast zijn jongeren grotendeels zelf aan zet om hun ondersteuning te regelen. Niet alle jongeren met een licht verstandelijke beperking lukt dat; ze hebben vaak een zwak sociaal netwerk en missen vaardigheden voor zelfredzaamheid. Hierdoor lopen 18+ jongeren met een licht verstandelijke beperking het risico dat ze, nadat zij zelf verantwoordelijk worden voor hun zorg, snel op verschillende gebieden in problemen raken. Inmiddels is er veel inzicht in deze problematiek, maar één belangrijk perspectief mist: De behoeften van jongeren zelf. De jongeren kunnen zelf het beste aangeven waar zij problemen mee ervaren en behoefte aan hebben.

 

Over de onderzoeker


Mijn naam is Monique Koks-Leensen en ik ben gezondheidswetenschapper. Na mijn studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik in het AMC Amsterdam mijn promotieonderzoek naar manieren voor gehoorscreening voor werknemers in lawaai afgerond. Daarna heb ik me als postdoc bij het Coronel instituut voor Arbeid en Gezondheid beziggehouden met onderzoek op het gebied van chronisch zieken en werk. Hiervoor heb onder andere een richtlijn ontwikkeld om bedrijfs- en verzekeringsartsen te ondersteunen bij het begeleiden van mensen met een chronische aandoening naar arbeidsparticipatie. Sinds augustus 2017 werk ik als onderzoeker bij Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Update juni 2018
 

De overgang naar volwassenheid brengt voor jongeren met LVB verschillende uitdagingen met zich mee. Acht jongvolwassenen met LVB, hun ouders en begeleiders vertelden ons over de veranderingen in hun leven rondom hun 18e levensjaar en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben.
De bevindingen worden momenteel in een rapport verwerkt en zijn eerder gepresenteerd op het symposium AanZet!

 

‚Äč

Update december 2018

 

Dit onderzoek is afgerond. We hebben de verhalen van 7 jongvolwassenen, hun moeders en begeleiders geanalyseerd, Deze jongvolwassenen zijn bezig met hun toekomst en met zelfstandig worden. Dat kunnen ze niet zonder ondersteuning van hun ouders of van professionals. Deze begeleiding moet vanuit wederzijds vertrouwen stapsgewijs aangeboden worden, rekening houdend met hun licht verstandelijke beperking, maar ook met hun mogelijkheden en wensen. Lees hier het Eindrapport Begeleidingsbehoefte van jongeren met LVB.